Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

การทำเลสิค

Name: 
พิมพ์รภัส

สายตาสั้นข้างละ 270 ต้องการทำเลสิค มีค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ

LASERVISION
Laser Vision

Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจที่จะทำเลสิกกับทางเลเซอร์วิชั่น ค่าสายตาสั้น 270 นั้นเป็นความผิดปกติเพียงเล็กน้อย สามารถทำเลสิคทั้งนี้ทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ

สำหรับการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK นั้น ท่านควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อน ซึ่งกระบวนการตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
1.ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า  
· อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
· อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
2. ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง
3.หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

กรณีที่ท่านต้องการตรวจและทำการรักษาในวันเดียวกัน ควรมีการเตรียมตัวเพิ่มเติม ดังนี้
1.ก่อนการผ่าตัดควรนำผลตรวจเลือด Anti-HIV มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ (ผลตรวจไม่เกิน 3 เดือน)ทั้งนี้ หากท่านไม่มีผลเลือดสามารถมาตรวจเลือดที่ Laser Vision ได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 300 บาท
2.งดใช้เครื่องสำอางค์ สเปรย์ หรือน้ำหอมทุกชนิด
3.ควรอาบน้ำ สระผมมาให้เรียบร้อย และสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย หากเป็นไปได้กรุณาเลือกเสื้อผ้าที่มีกระดุมด้านหน้า
4.วางแผนลางาน 1 วัน เพราะต้องตรวจติดตามผลการรักษาในวันรุ่งขึ้น หรือในกรณีที่มาจากต่างจังหวัดควรเตรียมตัวพักที่กรุงเทพฯ 1 คืน

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกตรวจประเมินสภาพตาและทำการรักษาด้วยวิธีเลสิกภายในวันเดียวกันได้ โดยหลังการตรวจประเมิน แพทย์แนะนำว่าเหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีเลสิก ท่านสามารถเข้ารับบริการรักษาสายตาได้ทันที หากมีการเตรียมตัวมาอย่างถูกต้อง ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจและรักษาสายตาในวันเดียวกัน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อการบริการที่สะดวกมากขึ้น

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com 
Call Center 02-511-2111, 02-939-6006 ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

รายละเอียดอื่นๆ เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้ทาง Email เรียบร้อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ