Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

การตรวจประเมินสภาพตา

การเตรียมตัวสำหรับการรักษา

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตา

► ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ เนื่องจากเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

► ผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีระดับสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา

►​ ไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำเลสิก เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE

►​ ไม่ควรอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นระยะที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงควรรอให้คลอดบุตรเสียก่อน

►​ สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การรักษาเป็นการทำให้ระดับสายตากลับมาเป็นปกติ ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือ เช่นเดียวกับคนสายตาปกติทั่วไป

►​ มีความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก

  ●  ห้ามไม่ให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
  ●  ห้ามการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงตา
  ●  ยาหยอดตาที่แพทย์ให้ไปควรหยอดตา เฉพาะข้างที่ผ่าตัดเท่านั้น
  ●  หลีกเลี่ยงโลชั่นหรือการแต่งหน้ารอบๆ ดวงตา
  ●  ใส่แว่นกันแดดขณะออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น ควันเยอะ
  ●  อาจมีอาการตาแดง เคืองตา ไม่สบายตา อาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลง และการมองเห็นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
  ●  หลังผ่าตัด 2 เดือนแรก ห้ามยกของหนัก และห้ามทำงานหนักที่จะกระเทือนถึงตาได้

Thai

ขั้นตอนก่อนการรักษาโรคต้อกระจก

  ●  ก่อนการผ่าตัดผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับการตรวจสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อนว่าสภาพตาเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่
  ●  หากแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถทำการรักษาภาวะต้อกระจก จะมีการวัดเลนส์ (Intra Ocular Measurement) เพื่อคำนวณว่าผู้เข้ารับการรักษาควรจะเลือกใช้เลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงเท่า ไหร่
  ●  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีสายตาสั้น หรือเอียง จะสามารถเลือกเลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงพอดีกับค่าสายตา เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาได้ทันที

Thai

เลนส์แก้วตาเทียม คืออะไร

เลนส์แก้วตาเทียม  คือ วัสดุที่ฝังเข้าไปในลูกตา แทนที่เลนส์ธรรมชาติที่ขุ่นเพื่อให้การมองเห็นเป็นปกติ มีลักษณะเป็นพลาสติกใส เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 มิลลิเมตร ซึ่งจะถูกนำไปใส่ไว้ในดวงตาหลังการผ่าตัดต้อกระจก และจะคงอยู่ในดวงตาอย่างถาวร โดยจะมีขายึด 2 ข้างไว้สำหรับป้องกันการเคลื่อนที่ของเลนส์ภายในดวงตา

เลนส์แก้วตาเทียม (Intra Ocular Lens)

Thai

การสลายต้อกระจก

การรักษาโรคต้อกระจก (Phacoemulsification)

         ผู้ที่มีอายุ 55-60 ปีขึ้นไป มักประสบกับภาวะ “ต้อกระจก” ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์ตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใส่เหมือนกระจก กลายเป็นสีขาวขุ่น ส่งผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการตาฟางหรือมืดมัว มองเห็นภาพไม่ชัด

Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในวันแรก

การรักษาด้วยวิธี Near Vision CK ถือเป็นการรักษาที่มีระยะพักฟื้นรวดเร็ว โดยมากแล้วผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปทำงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้สายตามากๆ เช่น ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนมากกว่า 1 วันจึงจะสามารถกลับไปทำงานตามปกติได้ เนื่องจากสายตาจะค่อยๆ ปรับตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

Thai

ขั้นตอนระหว่างการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK ควรเตรียมตัว ดังนี้
1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
- อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง

2. งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
3. งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด
4. หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า
5. อาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
6. ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน

Thai

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Near Vision CK ที่ Laser Vision ขอแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการรักษาดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการเข้ารับการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการรักษา

  • ห้ามไม่ให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
  • ห้ามการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงตา
  • ยาหยอดตาที่แพทย์ให้ไปควรหยอดตา เฉพาะข้างที่ผ่าตัดเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงโลชั่นหรือการแต่งหน้ารอบๆ ดวงตา
  • ใส่แว่นกันแดดขณะออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น ควันเยอะ
  • อาจมีอาการตาแดง เคืองตา ไม่สบายตา อาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลง และการมองเห็นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
  • หลังผ่าตัด 2 เดือนแรก ห้ามยกของหนัก และห้ามทำงานหนักที่จะกระเทือนถึงตาได้
  • ควรมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัด
Thai

Pages

Subscribe to Laservisionthai RSS