Call Center
 • English
 • ภาษาไทย

รักษาสายตายาวตามอายุ NV LASIK

สายตายาวตามอายุ ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จากที่เคยอ่านหนังสือได้ กลายเป็นมองไม่เห็นไม่ชัด ต้องยื่นหนังสือให้ห่างมากกว่าเดิมจึงจะอ่านได้ หรือต้องเริ่มพึ่งพาแว่นสายตา เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมในระยะใกล้ เช่น ดูคอมพิวเตอร์ ดูหน้าจอโทรศัพท์นั้นแสดงว่าดวงตาของเรากำลังประสบกับปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยปกติ ดวงตาของมนุษย์เรามีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ด้านใน ซึ่งเลนส์แก้วตานี้จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพไปเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง และกล้ามเนื้อตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งต่างก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะการมองในระยะ

Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม

 1. ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน
 2. ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่ควรล้างหน้าในช่วงนี้ การทำความสะอาดบริเวณใบหน้า ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดเช็ดหน้าเท่านั้น
 3. งดใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 4. ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ และควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเวลาออกข้างนอก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและทำให้รู้สึกสบายตา
 5. ควรหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ เช่น เสื้อยืดคอกลมที่คับๆ เป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพราะอาจกระทบบริเวณดวงตาได้ ขณะสวมใส่หรือถอดออก
Thai

ขั้นตอนระหว่างการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้ เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวร

Thai

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลนส์เสริม ที่ Laser Vision ขอแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการรักษาดังนี้

Thai

Phakic IOL คืออะไร

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้ เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติ พิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocom patible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวร

Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วยวิธี PRK

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในคืนแรก

 • หากมีน้ำตาไหลมาก หรือคันบริเวณรอบๆ ตา ไม่ควรแกะฝาครอบตาออกโดยเด็ดขาด อาจใช้สำลีซับน้ำตารอบๆ ฝาครอบตาได้
 • ควรพักผ่อนมากๆ พยายามอย่าทดสอบการมองเห็นหลังการผ่าตัดโดยการดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือ หากนอนไม่หลับให้รับประทานยานอนหลับ 1 เม็ด

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในสัปดาห์แรก

Thai

ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธี PRK

การรักษาสายตาด้วยวิธี PRK นั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ

 • ขั้นตอนการลอกผิวกระจกตา (Epithelium)
 • ขั้นตอนการใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา

ก่อนการเข้ารับการรักษาสายตานั้น แพทย์จะหยอดยาชาให้ท่านก่อน จากนั้นจะทำการการลอกผิวกระจกตา (Epithelium) จากนั้นจะใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ไปปรับความโค้งของผิวกระจกตา จากนั้นแพทย์จะปิดฝาครอบตาไว้ให้ และนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาในวันรุ่งขึ้น

Thai

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตาด้วยวิธี PRK

 • ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ เนื่องจากเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์
 • ผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีระดับสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา
 • ไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำ PRK เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE
Thai

PRK คืออะไร

PRK ( Photokeratoplasty ) คืออะไร 
PRK
 เป็นวิธีรักษาสายตาสั้น เอียง และสายตายาวโดยกำเนิด อีกวิธีหนึ่งที่คล้ายกับวิธีเลสิค แต่แตกต่างกันที่วิธี PRK นั้นจะไม่มีขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาเหมือน LASIK โดยวิธีทำจะเริ่มจาก การลอกผิวกระจกตา (Epithelium) ที่อยู่ด้านนอกสุดของกระจกตาออกก่อน จากนั้นจะใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ไปปรับความโค้งของผิวกระจกตา วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง หรือบุคคลบางอาชีพ อาธิ ทหาร นักบิน 

Thai

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดในคืนแรก
​   ●  อาจมีน้ำตาไหลมาก บางรายอาจมีอาหารคัดจมูกร่วมด้วย หรือมี อาการคันบริเวณรอบๆ ดวงตา ไม่ควรแกะฝาครอบตาออกเด็ดขาด สามารถใช้ทิชชูซับบริเวณรอบๆ ฝาครอบตาได้
​   ●  เคืองตา แสบตา คล้ายกับมีเม็ดทราย หรือมีเศษผงอยู่ในตา
​   ●  อาการปวดตา ซึ่งอาจพบได้แต่ไม่บ่อยนัก
​   ●  ควรพักผ่อนมากๆ อย่าพยายามทดสอบการมองเห็นหลังการผ่าตัดด้วยการดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือ หากนอนไม่หลับให้รับประทานยานอนหลับ 1 เม็ด

Thai

Pages

Subscribe to Laservisionthai RSS