fbpx Photorefractive Keratectomy | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia
PRK (Photorefractive Keratectomy) คือ เทคโนโลยีการรักษาสายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวโดยกำเนิดโดยไม่มีขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา วิธีการรักษาจะเริ่มจากการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุดออกก่อน จากนั้นใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ปรับความโค้งผิวกระจกตาเพื่อให้มองเห็นชัดเป็นปกติ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการรักษาต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนทุกครั้ง เพื่อให้จักษุแพทย์พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพสายตาของแต่ละบุคคลต่อไป

ข้อดีของการรักษาสายตาด้วยวิธี PRK
  • เพิ่มโอกาสรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง หรือเหตุผลด้านอาชีพ เช่น นักบิน ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
  • เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
  • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
  • ระหว่างผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาชา ใช้เพียงยาชาหยอดตาและไม่มีการเย็บแผล
  • หลังเข้ารับการตรวจและผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้ทันทีไม่ต้องพักค้างคืน
การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธี PRK

1. สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า (อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม หรืออย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง)

2. ควรอาบน้ำ สระผมมาให้เรียบร้อย งดใช้เครื่องสำอางค์ สเปรย์ หรือน้ำหอมทุกชนิด

3. เลือกสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย หากเป็นไปได้กรุณาเลือกเสื้อผ้าที่มีกระดุมด้านหน้า

4. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำกลับบ้าน เนื่องจากหลังการผ่าตัดผู้เข้ารับการรักษาจะถูกปิดฝาครอบตากลับบ้านโดยแพทย์จะนัดเปิดฝาครอบตาในวันรุ่งขึ้น

5. ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดควรเตรียมตัวพักที่กรุงเทพ 1 คืน เพื่อตรวจติดตามผลในวันรุ่งขึ้น

สอบถามข้อมูล หรือนัดหมายตรวจประเมินสภาพตา โทร. 02-939-6006 หรือ 089-928-2020 ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น (รัชดาภิเษก 48)

Photorefractive Keratectomy

ข้อมูลสายตา

ตาขวา

ตาซ้าย