fbpx โปรโมชั่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

โปรโมชั่นร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

  • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือนสำหรับ Standard LASIK ทุกรุ่น
  • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือนสำหรับ LVS FeomtoLASIK  ทุกรุ่น

เงื่อนไข

  • สิทธิประโยชน์ได้เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมรายการ ผ่อนชำระราคาปกติเท่านั้น
  • สิทธิ์สำหรับการรักษาสายตา 2 ข้างในวันเดียวกัน / สิทธิ์
  • สิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา ถึง 31 ธ.ค. 2564