fbpx คุณประหยัด มากแสง | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

คุณประหยัด มากแสง

Professional Golfer

รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค Standard LASIK

ก่อนเข้ารับการรักษา
ตาขวาสั้น -100 เอียง 75
ตาซ้ายสั้น -100 เอียง 75

ความรู้สึกหลังการผ่าตัด

จากที่เคยได้ยินโปรเล็ก(ถาวร วิรัตน์จัตน์) พูดให้ฟังบ่อยๆ ถึงความสะดวกสบายหลังทำ เลสิคไป ทำให้เพิ่มความมั่นใจในการตีแต่ละ Shot มากขึ้น เลยตัดสินใจทำเลสิค ซี่งผมก็เลือก LASER VISION และก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ครับ ผมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกครั้งที่ผมเล่นกีฬากอล์ฟที่ผมรักสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ขอบคุณ LASER VISION ครับ