fbpx คุณสิริลักษณ์ โพธิ์ทูล | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

คุณสิริลักษณ์ โพธิ์ทูล

ก่อนเข้ารับการรักษา
ตาขวาสั้น   -8.00
ตาซ้ายสั้น   -6.00

ความรู้สึกก่อนผ่าตัด

ก่อนทำเลสิค รู้สึกกังวลมากค่ะ เพราะว่ากลัวการผ่าตัดมาก กลัวผลที่จะตามมา ใส่คอนแทคเลนส์มา 11 ปีแล้วค่ะ

ความรู้สึกหลังผ่าตัด

รู้สึกสะดวกมากขึ้น เพราะว่าเวลาไปบินจะไม่รู้สึกตาแห้ง เพราะปกติใส่คอนแทคเลนส์ ตาจะแห้งและต้องมานั่งกังวลอยู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้สะดวกมากขึ้นค่ะ มองชัดขึ้น สดใสกว่าเดิมค่ะ