fbpx แพทย์หญิงเพชรดา อึ้งอร่าม | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

แพทย์หญิงเพชรดา อึ้งอร่าม

จักษุแพทย์

รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค LV Signature FemtoLASIK

ก่อนเข้ารับการรักษา
ตาขวาสั้น -7.00 เอียง -0.50
ตาซ้ายสั้น -7.00 เอียง -0.25

ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด

มีความกังวลบ้าง แต่เนื่องจากมีรุ่นพี่ไปทำหลายคนแล้ว และด้วยความมั่นใจในความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำการรักษาซึ่งเป็นอาจารย์ของเราเอง ประกอบกับได้ศึกษารายละเอียดของเทคโนโลยี Femtosecond LASIK จากการประชุมวิชาการ ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น จึงตัดสินใจทำเลสิคที่เลเซอร์วิชั่น

ความรู้สึกหลังการผ่าตัด

 เปิดตาวันแรกก็มองเห็นชัด สามารถทำงานได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะ