fbpx การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

Name: 
สุรีย์ วิรัชผดุง

เคยทำการตรวจสายตาที่ร.พ.แห่งหนึ่ง และพบว่าไม่สามารถทำการแก้ไขสายตาสั้นและเอียงได้ด้วยการทำเลสิก เนื่องจากค่าสายตาผิดปกติมาก​คือข้างขวาสั้น​ -​13.00 และ​ข้างซ้าย​-15.00 เอียง​ 200.00 และเลนส์ตาบางเกินไป ดังนั้นจึงสนใจการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเสริมเลนส์ แต่กังวลเรื่องผลกระทบในอนาคต เช่นเกิดหินปูนเกาะเลนส์เสริม นอกจากนี้การผ่าตัดเสริมเลนส์สามารถทำพร้อมกันทั้ง 2 ข้างในวันเดียวกันได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อตา​ 1 ตาอยู่ที่เท่าไหร่คะ​ และถ้าสามารถใช้วิธี​ femto lasik รักษาได้​ ค่าใช้จ่ายต่อตา​ 1 ข้างอยู่ที่เท่าไหร่คะ

ขอบคุณ​ค่ะ

LASERVISION
Laser Vision

Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจที่จะทำเลสิกกับทางเลเซอร์วิชั่น จากปัญหาค่าสายตาที่แจ้งมานั้น ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ที่ภาวะสายตาผิดปกติระดับสูง ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ การทำเลสิคเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสายตา ไม่สามารถใช้เบิกประกันสังคมหรือประกันชีวิตได้ค่ะ

ในปัจจุบัน Laser Vision ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK หรือที่เรียกว่า “LV Signature FemtoLASIK (เลสิกไร้ใบมีด)” โดยใช้เครื่อง LDV Femtosecond Laser จึงทำให้การทำLASIK เป็นการรักษาสายตาที่ใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน หรือ เป็นการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไปซึ่งะช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดในการรักษา ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาสูง กระจกตาบาง ช่วยประหยัดเนื้อกระจกตา การฟื้นตัวหลังผ่าตัดรวดเร็ว หากในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว ไม่สามารถทำการรักษาสายตาได้ด้วยวิธีเลสิค แพทย์อาจจะแนะนำเป็นวิธีการรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริมแทนค่ะ

สำหรับการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIKหรือ Phakic IOL นั้น ท่านควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อน ซึ่งกระบวนการตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้

1.   ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า 

• อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม

• อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง

2.   ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง

3.   หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

การรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้เลนส์เสริม (Implantable Contact  Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจากCollamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวรเป็นวิธีการรักษาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากๆ  หรือยาวมากๆหรือมีกระจกตาบางเกินไป  จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาสายตาได้ด้วยวิธี LASIK  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการรักษาด้วยวิธี  Phakic IOL ได้ ทางเราขออนุญาติส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทาง Email ค่ะ