fbpx สอบถามค่าใช้จ่าย | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

สอบถามค่าใช้จ่าย

Name: 
ธีรนันทน์ ตานนท์
LASERVISION
Laser Vision

Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจที่จะทำเลสิกกับทางเลเซอร์วิชั่น สำหรับปัญหาสายตายาวตามอายุ ทาง LASER VISION ขอแนะนำวิธีการรักษาด้วยกัน 2 วิธี คือ การรักษาด้วยวิธี NV LASIK เป็นการใช้เลเซอร์ ในการปรับความโค้งกระจกให้กับมามองเห็นได้ทั้งใกล้ และไกลค่ะ และอีกทางเลือกสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุ คือ การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE) ในกรณีที่ตรวจสภาพตาและเริ่มมีภาวะเลนส์เสื่อม หรือมีแนวโน้มเป็นต้อกระจก แพทย์อาจแนะนำการเปลี่ยนเลนส์แก้วตามเทียมแทนค่ะ  

การตรวจและประเมินสภาพตาก่อนการรักษาด้วยวิธีเลสิกนี้ จะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
1. ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า 
· อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
· อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
2. ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง
3. หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

สายตายาวตามอายุ ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป โดยปกติ ดวงตาของมนุษย์เรามีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ด้านใน ซึ่งเลนส์แก้วตานี้จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพไปเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง และกล้ามเนื้อตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งต่างก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะการมองในระยะใกล้ ซึ่งภาวะเหล่านี้เรียกว่า “ภาวะสายตายาวตามอายุ” การรักษาสายตายาวตามอายุที่ Laser Vision เลือกให้กับผู้เข้าทำการรักษา คือ 

NV LASIK เป็นการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยมี Software ใหม่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธี LASIK แบบทั่วไป การรักษาวิธีนี้แพทย์จะทำการรักษาโดยให้ตาข้างที่เด่นเป็นหลักในการมองไกล ส่วนตาข้างที่ด้อยกว่าจะเหลือสายตาสั้นไว้เล็กน้อยเพื่อใช้เป็นหลักในการมองใกล้ ในระดับทีอ่านหนังสือได้ การรักษาด้วยวิธีนี้โดยมากแล้ว จะทำการรักษาเพียงข้างเดียวเท่านั้น เนื่องจากใช้หลักการของ Blended Vision ซึ่งหมายถึงการมองด้วยดวงตาทั้งสอง ซึ่งหากใช้สายตาทีละข้างจะมองเห็นภาพชัดเจนในระยะที่แตกต่างกัน แต่โดยธรรมชาติมนุษย์ใช้สายตาทั้งสองข้างพร้อมๆกันอยู่แล้วและสมองจะเห็นตัวสั่งการให้เราเลือกโฟกัสภาพที่เรากำลังสนใจได้อย่างอัตโนมัติ

สำหรับการรักษาด้วยวิธี NV LASIK อาจต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่บ้าง แต่ผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ก็สามารถปรับตัวได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งค่ะ ส่วนระยะเวลาการรักษาจะสามารถใช้ได้ประมาณ 3 -7 ปี โดย ธรรมชาติแล้ว สายตายามตามอายุจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น มากน้อยขึ้นอยู่กับอายุและสภาพการใช้สายตาค่ะ

การเปลี่ยนเลนส์ Refractive Lens Exchange (RLE) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ โดยแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด พร้อมกับพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อแนะนำชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถหยุดยั้งการเสื่อมตามวัยได้  RLE เป็นการรักษาที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เลนส์แก้วตา โดยแพทย์จะมีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกไป แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้ามาแทนที่  ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมนี้จะเป็นเลนส์แก้วตาที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุโดยเฉพาะ

รายละเอียดอื่นๆเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลทางอีเมลล์เรียบร้อยค่ะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com  หรือ Call Center  02-939-6006, 089-928-2020  ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.