Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

สอบถามราคาครับ

Name: 
ปริณ

ขอสอบถามราคาและรายละเอียดของการทำเลสิกแต่ละแบบครับ ครับ

LASERVISION
เรียน คุณปริณ

เรียน คุณปริณ

ทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลายๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ  

ในปัจจุบัน Laser Vision ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK หรือที่เรียกว่า “LV Signature FemtoLASIK (เลสิกไร้ใบมีด)” โดยใช้เครื่อง LDV Femtosecond Laser จึงทำให้การทำ LASIK เป็นการรักษาสายตาที่ใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน หรือ เป็นการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไปซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดในการรักษา ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาสูง กระจกตาบาง ช่วยประหยัดเนื้อกระจกตา การฟื้นตัวหลังผ่าตัดรวดเร็ว  

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกที่ Laser Vision จะมีรูปแบบในการรักษาให้เลือก 3 ประเภท ดังนี้
1. LV Premiere LASIK ซึ่งเป็นการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ปรับแต่งความโค้งของกระจกตาให้ได้ความโค้งที่พอดีกับความยาวของลูกตา เพื่อให้แสงตกกระทบที่จุดรับภาพพอดี โดยสำหรับ Laser Vision จะมีโปรแกรมประหยัดเนื้อกระจกตา เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาความผิดปกติของสายตาในระดับสูงได้

2. LV Optimized LASIK เป็นการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์รักษาสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด และเอียงด้วยวิธี LASIK โดยในการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตานี้ อาจส่งผลให้ความโค้งของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไปและเกิดความเพี้ยนในการรวมแสงได้ LV Optimized LASIK จะมีโปรแกรม Aspheric Treatment ที่ช่วยให้กระจกตายังคงรูปร่างตามธรรมชาติหลังการรักษาความผิดปกติของสายตา จึงสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาแสงกระจายได้

3. LV Platinum LASIK โดยปกติแล้ว ดวงตาของคนเราจะมีความเพี้ยนระดับต่ำและความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูง โดยความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ แต่ส่งผลให้คุณภาพในการมองเห็นลดน้อยลง LV Platinum LASIK จะใช้โปรแกรม Wavefront เพื่อตรวจวัดความเพี้ยนในการรวมแสงทั้ง 2 ระดับออกมาได้ และนำมาคำนวณใน Final Fit Software เพื่อสร้างรูปแบบการยิงเลเซอร์สำหรับผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย โดยเลเซอร์ที่ใช้ จะเป็นเลเซอร์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ โดยมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร เพื่อความละเอียดในการปรับผิวกระจกตามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีระบบ Iris Recognition ซึ่งสามารถสแกนลายม่านตา และติดตามการกลอกตาได้ 3 มิติ ไม่ว่าลูกตาจะเคลื่อนหรือหมุนไปในทิศทางใด เครื่องจะสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ LV Platinum LASIK จึงสามารถรักษาความผิดปกติของสายตาได้อย่างดีเยี่ยม และยังช่วยเพิ่มคุณภาพในการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK และ LV Signature FemtoLASIK มีดังนี้

-  LV Premiere LASIK      58,000 บาท/2 ตา
-  LV Optimized LASIK    68,000 บาท/2 ตา
-  LV Platinum LASIK      78,000 บาท/2 ตา
-  LV Signature Premiere FemtoLASIK    118,000 บาท/2 ตา
-  LV Signature Optimized FemtoLASIK  128,000 บาท/2 ตา
-  LV Signature Platinum FemtoLASIK    138,000 บาท/2 ตา

**อัตรานี้รวมถึงค่าตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเมื่อทำการรักษาครบ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน,  1 ปี และ 2 ปี  (แต่ไม่รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ที่อาจมีเพิ่มเติมหลังการรักษา)
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com  Call Center 02-511-2111, 02-939-6006 ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.