fbpx สายตายาวทำเลสิกได้มั้ยครับ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

สายตายาวทำเลสิกได้มั้ยครับ

Name: 
Kritapars Sooksmarn

สายตายาว มีเอียงเล็กน้อย ปัจจุบันใช่แว่นโปรเกรสซีฟอยู่ จะสามารถรักษาด้วยการทำเลสิกได้มั้ยครับ อยากทราบราคาค่าใช้จ่ายด้วยครับ

LASERVISION2
Laser Vision
Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจที่จะทำเลสิกกับทางเลเซอร์วิชั่น สำหรับปัญหาสายตายาวตามอายุ ทาง LASER VISION ขอแนะนำวิธีการรักษาด้วยกัน 2 วิธี คือ การรักษาด้วยวิธี NV LASIK เป็นการใช้เลเซอร์ ในการปรับความโค้งกระจกให้กับมามองเห็นได้ทั้งใกล้ และไกลค่ะ และอีกทางเลือกสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุ คือ การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE) ในกรณีที่ตรวจสภาพตาและเริ่มมีภาวะเลนส์เสื่อม หรือมีแนวโน้มเป็นต้อกระจก แพทย์อาจแนะนำการเปลี่ยนเลนส์แก้วตามเทียมแทนค่ะ  

ทางเราขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ โดยการตรวจประเมิณสภาพตาจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลายๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ 

สายตายาวตามอายุ ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป โดยปกติ ดวงตาของมนุษย์เรามีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ด้านใน ซึ่งเลนส์แก้วตานี้จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพไปเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง และกล้ามเนื้อตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งต่างก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะการมองในระยะใกล้ ซึ่งภาวะเหล่านี้เรียกว่า “ภาวะสายตายาวตามอายุ” การรักษาสายตายาวตามอายุที่ Laser Vision เลือกให้กับผู้เข้าทำการรักษา คือ 

NV LASIK เป็นการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยมี Software ใหม่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธี LASIK แบบทั่วไป การรักษาวิธีนี้แพทย์จะทำการรักษาโดยให้ตาข้างที่เด่นเป็นหลักในการมองไกล ส่วนตาข้างที่ด้อยกว่าจะเหลือสายตาสั้นไว้เล็กน้อยเพื่อใช้เป็นหลักในการมองใกล้ ในระดับทีอ่านหนังสือได้ การรักษาด้วยวิธีนี้โดยมากแล้ว จะทำการรักษาเพียงข้างเดียวเท่านั้น เนื่องจากใช้หลักการของ Blended Vision ซึ่งหมายถึงการมองด้วยดวงตาทั้งสอง ซึ่งหากใช้สายตาทีละข้างจะมองเห็นภาพชัดเจนในระยะที่แตกต่างกัน แต่โดยธรรมชาติมนุษย์ใช้สายตาทั้งสองข้างพร้อมๆกันอยู่แล้วและสมองจะเห็นตัวสั่งการให้เราเลือกโฟกัสภาพที่เรากำลังสนใจได้อย่างอัตโนมัติ

การเปลี่ยนเลนส์ Refractive Lens Exchange (RLE) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ โดยแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด พร้อมกับพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อแนะนำชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถหยุดยั้งการเสื่อมตามวัยได้  RLE เป็นการรักษาที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เลนส์แก้วตา โดยแพทย์จะมีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกไป แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้ามาแทนที่  ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมนี้จะเป็นเลนส์แก้วตาที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุโดยเฉพาะ

รายละเอียดอื่นๆเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลทางอีเมลล์เรียบร้อยค่ะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com  หรือ Call Center  02-939-6006, 089-928-2020  ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.