Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

สายตาสั้นซ้าย 875 ค่ะ ขวา1400 เอียงอีก175ค่ะ ควรรักษาวิธีไหนคะ ค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีเท่าไหร่คะ

Name: 
Aon

อยากทราบวิธีที่จะรักษาได้ และค่าใช้จ่ายค่ะ