fbpx สายตาสั้นซ้าย 875 ค่ะ ขวา1400 เอียงอีก175ค่ะ ควรรักษาวิธีไหนคะ ค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีเท่าไหร่คะ | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

สายตาสั้นซ้าย 875 ค่ะ ขวา1400 เอียงอีก175ค่ะ ควรรักษาวิธีไหนคะ ค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีเท่าไหร่คะ

Name: 
Aon

อยากทราบวิธีที่จะรักษาได้ และค่าใช้จ่ายค่ะ

LASERVISION2
LASIK Info from LASER VISION International LASIK Center

จากปัญหาค่าสายตาที่แจ้งมานั้น ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ที่ภาวะสายตาผิดปกติระดับสูง ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ 

สำหรับการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK นั้น ท่านควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อน ซึ่งกระบวนการตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
1.   ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า 
• อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
• อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
2.   ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง
3.   หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ในปัจจุบัน Laser Vision ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK หรือที่เรียกว่า “LV Signature FemtoLASIK (เลสิกไร้ใบมีด)” โดยใช้เครื่อง LDV Femtosecond Laser จึงทำให้การทำLASIK เป็นการรักษาสายตาที่ใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน หรือ เป็นการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไปซึ่งะช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดในการรักษา ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาสูง กระจกตาบาง ช่วยประหยัดเนื้อกระจกตา การฟื้นตัวหลังผ่าตัดรวดเร็ว หากในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว ไม่สามารถทำการรักษาสายตาได้ด้วยวิธีเลสิค แพทย์อาจจะแนะนำเป็นวิธีการรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริมแทนค่ะ

การรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้เลนส์เสริม (Implantable Contact  Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวรเป็นวิธีการรักษาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากๆ  หรือยาวมากๆหรือมีกระจกตาบางเกินไป  จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาสายตาได้ด้วยวิธี LASIK

รายละเอียดอื่นๆเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลทางอีเมลล์เรียบร้อยค่ะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com  หรือ Call Center  02-939-6006, 089-928-2020  ทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.