fbpx สายตาสั้นเอียงมากก กระจกตาบาง | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

สายตาสั้นเอียงมากก กระจกตาบาง

Name: 
เเนน
LASERVISION
Laser Vision

Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจที่จะทำเลสิกกับทางเลเซอร์วิชั่น ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ สำหรับการตรวจประเมินสภาพตา ระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาและจุดมุ่งหมายของท่านมากที่สุดค่ะ 

สำหรับการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK นั้น ท่านควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อน ซึ่งกระบวนการตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 -4 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
1. ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า   
· อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
· อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
2. ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง
3. หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยี LV Signature FemtoLASIK ที่ LASER VISION เลือกใช้เครื่อง LDV Femtosecond Laser เป็นเครื่องแยกชั้นกระจกตาที่มีความทันสมัย แม่นยำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสุงสุด ให้ความนุ่มนวลต่อกระจกตามากกว่า ช่วยให้ชั้นกระจกตาสมานตัวได้เร็วกว่า อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสทำLASIK ให้กับผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติในระดับสูง หรือผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง หลังจากขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา แพทย์จะทำการปรับเปลี่ยนความโค้งกระจกตามด้วยเครื่อง Excimer Laser เป็นการใช้เลเซอร์ค่อยๆ ปรับความโค้งกระจกตาซึ่งจะมีความแม่นยำสูง และละเอียดกว่า การรักษาด้วยเทคโนโลยี LV Signature FemtoLASIK ที่ LASER VISION มีความสะดวกสบายขณะทำการรักษามากกว่า เนื่องจากแพทย์สามารถทำการแยกชั้นกระจกตาและยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตาได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้เข้ารับการรักษาระหว่างการรักษาทั้ง 2 ขั้นตอนเหมือนเครื่องเลเซอร์แยกชั้นกระจกตาชนิดอื่น จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการรักษาได้เป็นอย่างดีค่ะ 138,000 บาท

ในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว ไม่สามารถทำการรักษาสายตาได้ด้วยวิธีเลสิค แพทย์อาจจะแนะนำเป็นวิธีการรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL) แทนค่ะ ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ที่ภาวะสายตาผิดปกติระดับสูง 

การรักษาสายตาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL) คือการใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้ เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ  คือ มีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวรเป็นวิธีการรักษาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากๆ หรือยาวมากๆ หรือมีกระจกตาบางเกินไป จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาสายตาได้ด้วยวิธี LASIK  
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม มีดังนี้
    - กรณีไม่มีสายตาเอียง 84,000 บาท/1 ตา
    - กรณีมีสายตาเอียง 94,000 บาท/1 ตา

รายละเอียดอื่นๆ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง info@laservisionthai.com  Call Center 02-511-2111, 02-939-6006 ทุกวันวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.