fbpx การตรวจประเมินสภาพตา | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia
 • Burmese

การตรวจประเมินสภาพตา

การเตรียมตัวสำหรับการรักษา

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตา

► ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ เนื่องจากเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

► ผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีระดับสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา

►​ ไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำเลสิก เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE

►​ ไม่ควรอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นระยะที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงควรรอให้คลอดบุตรเสียก่อน

►​ สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การรักษาเป็นการทำให้ระดับสายตากลับมาเป็นปกติ ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือ เช่นเดียวกับคนสายตาปกติทั่วไป

►​ มีความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

ขั้นตอนก่อนการรักษา 

ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด จากจักษุแพทย์เสียก่อน โดยควรมีการเตรียมตัวก่อนก่อนเข้ารับตรวจดังนี้

1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า แต่หากใส่แว่นสามารถนัดตรวจประเมินสภาพตาได้เลย
   **เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด
   -  อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
   -  อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง

2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัด และสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้

3. หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา

ขั้นตอนการตรวจสภาพตาโดยละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
 • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
 • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
 • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
 • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับชม Multimedia เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิคโดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา

ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตา ควรเตรียมตัว ดังนี้

 • ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
 • งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
 • งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด
 • หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า
 • อาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
 • ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน