การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา

ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตา ควรเตรียมตัว ดังนี้

 • ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
 • งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
 • งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด
 • หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า
 • อาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
 • ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน