Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
 • English
 • ภาษาไทย

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียด

 • ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด (ทั้งนี้ ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ)
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ แบบแข็ง
 • ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัด และสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
 • หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนก่อนการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK

ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี NV LASIK ควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อน เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าสภาพตาของท่านเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่ และการรักษาประเภทใดเหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุด ขั้นตอนการตรวจนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
 • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
 • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
 • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
 • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับเอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธี NV LASIK โดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง