การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Near Vision CK ที่ Laser Vision ขอแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการรักษาดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการเข้ารับการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

 1. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และเริ่มประสบปัญหาในการอ่านหนังสือ หรือการมองระยะใกล้ๆ
 2. ผู้ที่เคยมีสายตาดีมาโดยตลอด
 3. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาแว่นอ่านหนังสือ เนื่องจากเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 4. มีสุขภาพตาที่ดี ไม่มีโรคเกี่ยวกับตาที่เป็นข้อห้ามของการรักษา เช่น ต้อหิน หรือ กระจกตาย้วย
 5. มีความเข้าใจและความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธี Near Vision CK
 6. ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

ขั้นตอนก่อนการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี Near Vision CK

ผู้เข้ารับการรักษาด้วยวิธี Near Vision CR ควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อให้จักษุแพทย์พิจารณาว่าสภาพตาของท่านเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่ และการรักษาประเภทใดเหมาะสมกับสภาพตาของท่ามากที่สุด

 1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด (ทั้งนี้ ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ)
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
 2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัด และสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
 3. หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

การตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงโดยมีขั้นตอนการตรวจ มีดังนี้

 • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
 • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
 • วัดขนาดรูม่านตาด้วย Infrared Pupillometer
 • วัดค่าความผิดปกติของสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
 • วัดค่าความผิดปกติของสายตาโดยละเอียดก่อนขยายม่านตา
 • วัดความสามารถในการมองเห็นระยะใกล้ (วัดกำลังของเลนส์แก้วตาในการเพ่งมอง)
 • หยอดยาขยายม่านตา
 • วัดค่าความผิดปกติของสายตาโดยละเอียดหลังขยายม่านตา
 • ตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์

ทั้งนี้ หลังการตรวจและประเมินสภาพตาเรียบร้อยแล้วจะมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้เข้ารับการรักษา เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป