Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม

  1. ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน
  2. ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่ควรล้างหน้าในช่วงนี้ การทำความสะอาดบริเวณใบหน้า ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดเช็ดหน้าเท่านั้น
  3. งดใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาเป็นเวลา 2 สัปดาห์
  4. ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ และควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเวลาออกข้างนอก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและทำให้รู้สึกสบายตา
  5. ควรหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ เช่น เสื้อยืดคอกลมที่คับๆ เป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพราะอาจกระทบบริเวณดวงตาได้ ขณะสวมใส่หรือถอดออก
  6. หยอดยาและรับประทานยาตามที่ได้รับจากแพทย์อย่างเคร่งครัด
  7. งดว่ายน้ำเป็นเวลา 1 เดือน
  8. มาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

โดยปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน,1 ปี และ 2 ปี (หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป