fbpx ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการรักษา | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการรักษา

  • ห้ามไม่ให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
  • ห้ามการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงตา
  • ยาหยอดตาที่แพทย์ให้ไปควรหยอดตา เฉพาะข้างที่ผ่าตัดเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงโลชั่นหรือการแต่งหน้ารอบๆ ดวงตา
  • ใส่แว่นกันแดดขณะออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น ควันเยอะ
  • อาจมีอาการตาแดง เคืองตา ไม่สบายตา อาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลง และการมองเห็นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
  • หลังผ่าตัด 2 เดือนแรก ห้ามยกของหนัก และห้ามทำงานหนักที่จะกระเทือนถึงตาได้
  • ควรมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัด

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

โดยปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี  (หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป