ขั้นตอนการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ขั้นตอนการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK

การรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ

  • ขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา
  • ขั้นตอนการใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา

ก่อนการเข้ารับการรักษาสายตานั้น แพทย์จะหยอดยาชาให้ท่านก่อน จากนั้นจะทำการแยกชั้นกระจกตา เพื่อปรับความโค้งของผิวกระจกตาชั้นกลาง และแพทย์จะปิดชั้นกระจกตาที่แยกไว้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม โดยไม่ต้องเย็บ แผลจะสมานเข้ากันเองตามธรรมชาติ จากนั้นแพทย์จะปิดฝาครอบตาไว้ให้ และนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาในวันรุ่งขึ้น