ขั้นตอนก่อนการรักษา | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

ขั้นตอนก่อนการรักษา

 • ก่อนการผ่าตัดผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับการตรวจสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อนว่าสภาพตาเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่
 • หากแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถทำการรักษาภาวะต้อกระจก จะมีการวัดเลนส์ (Intra Ocular Measurement) เพื่อคำนวณว่าผู้เข้ารับการรักษาควรจะเลือกใช้เลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงเท่าไหร่
 • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีสายตาสั้น หรือเอียง จะสามารถเลือกเลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงพอดีกับค่าสายตา เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาได้ทันที
 • หากมีอาการแพ้ยาใด ๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ล่วงหน้า
 • ควรมีเพื่อนหรือญาติมารับกลับบ้าน
 • หากวันผ่าตัดมีอาการไม่สบาย จะต้องโทรปรึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนนัดเป็นวันอื่นแทน
 • หากมียาประจำตัวควรนำติดตัวมาให้แพทย์พิจารณาด้วย
 • หยุดการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสำหรับโรคต้อหิน หรือยาในกลุ่มของยาขยายม่านตาหรือหดม่านตา ซึ่งคนไข้บางท่านอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจำผู้ดูแลนั้นก่อน
 • ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไอ หรือเป็นหวัด ควรรักษาหรือควบคุมให้เป็นปกติก่อน