ขั้นตอนระหว่างการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ขั้นตอนระหว่างการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้ เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวร

ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริมควรเตรียมตัว ดังนี้
 1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
      - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
      - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
  2. งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
  3. งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด เนื่องจากมีผลต่อการทำงานของเครื่องเลเซอร์
  4. หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้าอาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
  5. ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน

ขั้นตอนการรักษาด้วยการวิธีเลนส์เสริม

การรักษาสายตาด้วยวิธเลนส์เสริม นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ

1. การยิง YAG เลเซอร์ เพื่อเปิดรูขนาดเล็กๆ บริเวณด้านข้างของม่านตา เพื่อเตรียมสภาพตาให้เหมาะสมและป้องกันความดันภายในตา สูงขึ้นภายหลังการใส่เลนส์ ผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับการยิง YAG เลเซอร์ก่อนเข้ารับการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์

2. การเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษา ดังนี้
- เจ้าหน้าที่จะทำการหยอดยาขยายม่านตา และยาชา
- แพทย์จะเปิดช่องเล็กๆ ประมาณ 3 มิลลิเมตรบริเวณขอบของกระจกตา เพื่อเป็นช่องทางในการใส่เลนส์เสริมเข้าไปดวงตา โดยไม่ ต้องมีการเย็บ แผลจะสมานตัวได้อย่างรวดเร็ว เลนส์ที่ถูกใส่เข้าไปจะค่อยๆ คลี่ตัวออกและคงอยู่ในลูกตา โดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- แพทย์จะให้ยาลดความดันลูกตา และนัดมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาในวันรุ่งขึ้น

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริมใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที จากนั้นผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้าน ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว แพทย์จะทำการรักษาทีละตา โดยรอให้แผลข้างหนึ่งหายเป็นปกติก่อน จึงจะทำการรักษาในตาอีกข้างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์