ขั้นตอนระหว่างเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ขั้นตอนระหว่างเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK

ขั้นตอนระหว่างเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK
ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK ควรเตรียมตัว ดังนี้
  1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
      - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
      - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
  2. งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
  3. งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด เนื่องจากมีผลต่อการทำงานของเครื่องเลเซอร์
  4. หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้าอาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
  5. ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน

การรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK นั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ
เริ่มจากขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา และ ขั้นตอนการใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการมองเห็นจึงเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำได้ภายในเวลาเพียง 15 นาที โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  ●  เริ่มต้นด้วยการหยอดยาชาและยาฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดประมาณ 20-30 นาที ในระหว่างนี้แพทย์จะอธิบายขั้นตอนในการรักษา
  ●  ผู้เข้ารับการรักษานอนราบบนเตียง แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนั้นจะใส่เครื่องมือช่วยเปิดตาเพื่อป้องกันการกะพริบตา
  ●  ทำการแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่อง Microkeratome ชั้นกระจกตาที่แยกออกมาจะถูกเปิดออกและพับไว้ในลักษณะที่คล้ายกับการเปิดหน้าต่าง
  ●  จากนั้นแพทย์จะทำการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์
      - การแก้ไขสายตาสั้น : ทำได้โดยการปรับความโค้งของกระจกตาส่วนกลางให้น้อยลง
      - การแก้ไขสายตายาว : ทำได้โดยการปรับความโค้งของกระจกตาส่วนกลางให้มากขึ้น
      - การแก้ไขสายตาเอียง : ทำได้โดยการปรับให้กระจกตามีความโค้งเท่ากันในแต่ละแนว

การแก้ไขสายตาสั้น  

การแก้ไขสายตายาว

การแก้ไขสายตาเอียง

    ●  สุดท้ายแพทย์จะทำการปิดชั้นกระจกตาที่พับไว้กลับเข้าที่เดิม ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ชั้นกระจกตาจะสมานเข้ากันเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเย็บ เสร็จแล้วแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ดวงตา แล้วปิดฝาครอบตาไว้ 1 คืนเพื่อป้องกันการขยี้ตา ฝาครอบตานี้มีรูเล็กๆ ให้มองผ่านได้ เสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที โดยจะสามารถมองเห็นผ่านรูเล็กๆ ดังกล่าวได้ แต่ไม่ถึงกับชัดเจนนัก แพทย์จะนัดเปิดฝาครอบตาและตรวจดูความเรียบร้อยของแผลในวันรุ่งขึ้น