ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษา | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษา

1. Multifocal IOL   เป็น เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสาย ตายาวตามอายุ โดยผิวเลนส์ถูกออกแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยี Apodized diffractive หรือ Refractive คล้ายขั้นบันได ลักษณะจะเป็นวง ๆ กระจายจากจุดศูนย์กลาง เพื่อช่วยสร้างความสมดุลย์ของการโฟกัสภาพทั้งในระยะใกล้และไกล หลังการรักษาผู้เข้ารับการรักษาส่วนมากสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ หรือ การขับรถ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา

2. Multifocal Toric IOL  ถือ เป็นเทคโนโลยีใหมล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียม โดยมีคุณสมบัติเหมือนกับเลนส์เทียมชนิด Multifocal IOL แต่จะเพิ่มความพิเศษโดยสามารถใช้ในการรักษาสายตายาวตามอายุ กรณีที่มีสายตาเอียงร่วมด้วยได้

จุดเด่นของเลนส์แก้วตาเทียมที่ Laser Vision เลือกใช้ 

  • เนื้อเลนส์ผลิตจากวัสดุ Acrylic ประเภท Hydrohilic ผสมกับ Hydrophobic ซึ่งสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อตาได้ดี ไม่ทำให้เกิดรอยบนตัวเลนส์ มีความทนทานสูง สามารถชะลอการเกิดภาวะเยื่อหุ้มเลนส์เสื่อม (Posterior Capsule Opacication-PCO) ได้เป็นอย่างดี
  • ผิวเลนส์เป็น Aspheric เพิ่มความคมชัดในทุกสภาวะแสง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
  • ใช้ SMP Technology ในการทำผิวเลนส์ สามารถลดปัญหาการเกิดแสงกระจาย (Glare) ได้
  • เป็นการออกแบบเลนส์แบบ Customized IOLs สามารถเลือกเลนส์ที่มีค่าสายตาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาเฉพาะรายบุคคล
  • สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้สูงสุดถึง 12 Diopters เพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียงผิดปกติในระดับ สูงได้เพิ่มมากขึ้น