ทำความรู้จัก สายตายาว | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ทำความรู้จัก สายตายาว

สายตายาว เป็นภาวะที่กระจกตาหรือแก้วตามีกำลังในการหักเหแสงน้อยเกินไป หรือลูกตามีขนาดเล็กเกินไป จึงทำให้จุดรวมแสงของภาพไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ไปโฟกัสบนจอประสาทตา แต่กลับไปโฟกัสข้างหลังจอประสาทตาแทน จึงทำให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดทั้งใกล้และไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองวัตถุที่อยู่ใกล้ จะมัวมากกว่ามองวัตถุที่อยู่ไกล

สายตายาวแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ 

  • สายตายาวโดยกำเนิด (Farsightedness หรือ Hyperopia) เกิดจากการที่กระจกตาแบนเกินไป หรือขนาดของลูกตาสั้นเกินไป ส่งผลให้กำลังการรวมแสงน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา การรวมแสงจึงตกหลังจอประสาทตา ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดทั้งใกล้และไกล สามารถแก้ไขด้วยวิธีเลสิค
  • สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อรอบตาเมื่ออายุมากขึ้น ส่งผลให้เลนส์แก้วตาไม่สามารถปรับโฟกัสในการมองระยะใกล้ได้ ภาวะนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีเลสิกแบบทั่วไป แต่สามารถรักษาได้ด้วยวิธี NV LASIK หรือ การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

กาารักษาสายตายาวตามอายุ (Presbyopia) 

              Laser Vision มีเทคโนโลยีที่แก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุได้ ทำให้สามารถกลับมามองเห็นใกล้ได้ชัดเจนอีกครั้งเรียกว่าการรักษาแบบ “ Monovision ” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตาไม่ว่าในระยะใกล้หรือไกล จึงเป็นวิธีที่สะดวกมากสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงการมองที่มีระยะโฟกัสหลายระยะตลอดเวลา เช่น นักพูด โฆษก พิธีกร อาจารย์ หรือนักแสดง เป็นต้น

วิธีการแก้ไขด้วย Monovision
              การทำ Monovision นั้น จะทำการรักษาอย่างเต็มที่ในตาข้างที่เด่น (Dominant Eye) เพื่อใช้เป็นหลักในการมองไกล ส่วนตาในข้างที่ด้อยกว่า (Non-dominant Eye) จะรักษาให้เหลือ สายตาสั้นไว้เล็กน้อยเพื่อใช้เป็นหลักในการมองใกล้ในระดับที่สามารถอ่านหนังสือได้ดีพอสมควร ซึ่งเมื่อใช้ตาทั้ง 2 ข้างพร้อมกันและสามารถปรับตัวได้แล้ว จะมองเห็นได้ดีทั้งระยะใกล้ และระยะไกล โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา อย่างไรก็ตาม การทำ Monovision อาจส่งผลให้ความสามารถในการกะระยะความลึกของวัตถุลดลงได้ ในบางคนจึงจำเป็นต้องใช้แว่นตาบ้างในบางโอกาส เช่น การขับรถช่วงกลางคืนหรือในที่ที่มีแสงสว่างน้อย  ตาข้างที่เหลือสายตาสั้นไว้เล็กน้อยอาจไปรบกวนตาข้างที่ใช้มองไกล ดังนั้นการใช้แว่นสายตาช่วยเพื่อให้ตาทั้ง 2 ข้างโฟกัสภาพได้เท่ากันจะช่วยให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น แต่ในกรณีที่ต้องขับรถช่วงกลางวันก็อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งแว่นตาเลย การอ่านหนังสือหรือการมองใกล้เป็นเวลานาน อาจต้องใช้แว่นช่วยในการมองใกล้เช่นกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายตามากขึ้น แต่หากเป็นการมองใกล้ในระยะสั้น ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตา  

Monovision ทำงานอย่างไร
              สมองของเรามีหน้าที่รับสัมผัสทุกทาง รวมทั้งทางด้านการมองเห็น ในสภาวะของสายตายาวตามอายุนั้น จะเกิดการปรับตัวของกล้ามเนื้อบริเวณเลนส์แก้วตาเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะโฟกัส ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่เราสนใจได้ชัด ขณะที่บริเวณอื่นที่เราไม่ได้สนใจจะเห็นไม่ชัด กล่าวคือ สมองจะเลือกให้ความสนใจทำให้เรามองเห็นวัตถุที่เราสนใจได้อย่างชัดเจน เช่น เมื่อสนใจวัตถุที่อยู่ไกล ตาข้างที่มองไกลชัดจะถูกเลือกมาใช้งาน และเมื่อสนใจวัตถุที่อยู่ใกล้ ตาข้างที่มองใกล้ชัด (Non Dominant Eye) จะถูกเลือกให้ทำหน้าที่แทน ในสภาพของ Monovision ผู้เข้ารับการรักษาควรต้องเรียนรู้ที่จะเลือกมองตามระยะต่าง ๆ แล้วเริ่มปรับตัวให้เกิดความเคยชิน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ สำหรับการทำ Monovision นั้น แพทย์และผู้เข้ารับการรักษาควรจะพิจารณาร่วมกันถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้เข้ารับการรักษาให้ดีก่อน

การปรับตัวให้เข้ากับ Monovision
              ในระยะแรก ๆ ผู้เข้ารับการรักษาบางคนอาจรู้สึกไม่สบายตา มองเห็นภาพซ้อน วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือเมื่อยล้าและปวดตา  มองใกล้ก็ไม่ชัด มองไกลก็ไม่ชัด ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ Monovision ได้ แต่อาจเกิดจากสายตาอาจจะยังไม่คงที่ หรือร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยได้  การปรับตัวให้เคยชินกับ Monovision นั้นทำได้โดยพยายามใช้ตาทั้ง 2 ข้างในการมอง และทำใจให้สบาย เพื่อให้สมองได้พยายามปรับตัว และไม่ควรปิดตาทีละข้างเพื่อทดสอบการมองเห็นอาการดังกล่าวนี้จะหายไปได้เองเมื่อสามารถปรับตัวได้ ภายในระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน การขับรถตอนกลางคืนหรือการอ่านหนังสือในช่วงแรกที่ยังเห็นไม่ชัดมากนัก อาจต้องใช้แว่นตาช่วยจนกว่าร่างกายจะสามารถปรับตัวได้

เมื่อต้องเติมเลเซอร์สำหรับ Monovision
              หลังจากปล่อยให้ดวงตาและสมองทำการปรับตัวให้คุ้นเคยกับ Monovision เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนแล้ว ก็ยังเกิดความรำคาญกับปัญหาของสายตาที่ไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้างอยู่ซึ่งมักพบเป็นส่วนน้อยเท่านั้น แพทย์จะพิจารณาเติมเลเซอร์ในตาข้างที่เหลือสายตาสั้นไว้  โดยการเติมเลเซอร์นั้น ทำได้โดยการใช้เครื่องมือพิเศษเปิดชั้นกระจกตาที่เคยแยกไว้แล้วขึ้นมา แล้วเติมเลเซอร์เหมือนการรักษาสายตาสั้นทั่ว ๆ ไป การเติมเลเซอร์นั้น สามารถทำได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตา หากกระจกตามีความหนาเพียงพอก็สามารถทำได้

              อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากมักจะปรับตัวได้ดีกับ Monovision สามารถลดการพึ่งพาแว่นสายตา แม้จะอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบได้อย่างมีอิสระ