fbpx รักษาสายตายาวตามอายุ ด้วยการทำเลสิก NV LASIK

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

รักษาสายตายาวตามอายุ NV LASIK

สายตายาวตามอายุ ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จากที่เคยอ่านหนังสือได้ กลายเป็นมองไม่เห็นไม่ชัด ต้องยื่นหนังสือให้ห่างมากกว่าเดิมจึงจะอ่านได้ หรือต้องเริ่มพึ่งพาแว่นสายตา เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมในระยะใกล้ เช่น ดูคอมพิวเตอร์ ดูหน้าจอโทรศัพท์นั้นแสดงว่าดวงตาของเรากำลังประสบกับปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยปกติ ดวงตาของมนุษย์เรามีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ด้านใน ซึ่งเลนส์แก้วตานี้จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพไปเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลง และกล้ามเนื้อตาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งต่างก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็น โดยเฉพาะการมองในระยะใกล้ ซึ่งภาวะเหล่านี้เรียกว่า “ภาวะสายตายาวตามอายุ” Laser Vision มีเทคโนโลยี NV LASIK  ที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้สามารถกลับมามองเห็นใกล้ได้ชัดเจนอีกครั้ง

NV LASIK (การรักษาสายตายาวตามอายุ)

เป็นเทคโนโลยีการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยเลสิก โดยอาศัยหลักการมองเห็นด้วยดวงตาทั้ง 2 ข้าง (Blended Vision) ซึ่งจะแตกต่างจากการรักษาด้วยวิธี เลสิคทั่ว ๆ ไป โดยแพทย์จะทำการรักษาให้ตาข้างหนึ่งมองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจน ส่วนอีกข้างหนึ่งจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเล็กน้อยเพื่อใช้ในการมองวัตถุใน ระยะใกล้ การรักษาด้วยวิธีนี้หากใช้สายตาทีละข้างจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนในระยะที่ แตกต่างกัน แต่หากใช้ดวงตาทั้ง 2 ข้างร่วมกันจะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งใกล้และไกล ทำให้ลดการพึ่งพาแว่นในกิจกรรมต่างๆ โดยต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในแต่ละบุคคล

อย่างไรก็ตาม การรักษาสายตาด้วยวิธี NV LASIK อาจทำให้ความคมชัดของภาพลดน้อยลง และอาจมีความจำเป็นต้องใช้แว่นที่มีค่าสายตาบ้างเล็กน้อยสำหรับการทำงานที่ ต้องการความละเอียดมาก ๆ เช่น งานเย็บปักถักร้อย เป็นต้น และถึงแม้ว่าหลักการของ Blended Vision จะเป็นการผสมผสานที่ดีระหว่างการมองเห็นในระยะใกล้และระยะไกล แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความคมชัดมากๆ เช่นผู้ที่ชอบเล่นกีฬา หรือต้องทำงานในระยะใกล้เป็นประจำ อาจเลือกการรักษาโดยให้ดวงตาทั้งสองข้างมองเห็นไกลได้ชัดเจน และใช้แว่นอ่านหนังสือเมื่อต้องการทำงานใกล้ๆ ในกรณีที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี NV LASIK (NV เลสิก) ไปแล้วแต่ไม่สามารถปรับตัวได้ อาจจะมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้เข้ารับการรักษาเพื่อทำการเติม เลเซอร์ ซึ่งจะทำให้กลับมามองเห็นชัดในระยะไกลได้ทั้งสองข้าง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียด

 • ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด (ทั้งนี้ ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ)
  - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ แบบนิ่ม
  - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ แบบแข็ง
 • ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัด และสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
 • หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนก่อนการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK

ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธี NV LASIK ควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อน เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าสภาพตาของท่านเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่ และการรักษาประเภทใดเหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุด ขั้นตอนการตรวจนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
 • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
 • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
 • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
 • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับเอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธี NV LASIK โดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง

ขั้นตอนการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK

การรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธี NV LASIK นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ

 • ขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา
 • ขั้นตอนการใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา

ก่อนการเข้ารับการรักษาสายตานั้น แพทย์จะหยอดยาชาให้ท่านก่อน จากนั้นจะทำการแยกชั้นกระจกตา เพื่อปรับความโค้งของผิวกระจกตาชั้นกลาง และแพทย์จะปิดชั้นกระจกตาที่แยกไว้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม โดยไม่ต้องเย็บ แผลจะสมานเข้ากันเองตามธรรมชาติ จากนั้นแพทย์จะปิดฝาครอบตาไว้ให้ และนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาในวันรุ่งขึ้น

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในคืนแรก

 • หากมีน้ำตาไหลมาก หรือคันบริเวณรอบๆ ตา ไม่ควรแกะฝาครอบตาออกโดยเด็ดขาด อาจใช้สำลีซับน้ำตารอบๆ ฝาครอบตาได้
 • ควรพักผ่อนมากๆ พยายามอย่าทดสอบการมองเห็นหลังการผ่าตัดโดยการดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือ หากนอนไม่หลับให้รับประทานยานอนหลับ 1 เม็ด

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาในสัปดาห์แรก

 • ระมัดระวังไม่ให้น้ำหรือฝุ่นเข้าตา และไม่ควรขยี้ตาโดยเด็ดขาด
 • ปิดฝาครอบตาก่อนนอนทุกคืนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาระหว่างนอนหลับ
 • หยอดยาปฏิชีวนะและน้ำตาเทียมตามคำแนะนำของแพทย์
 • ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันฝุ่นและลมเข้าตา
 • งดการแต่งหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
 • ควรสวมแว่นกันแดด เมื่อต้องทำกิจกรรมในสถานที่ที่มีแสงจ้า
 • งดการว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และงดการดำน้ำเป็นเวลา 1 เดือน

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา
โดย ปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี NV LASIK แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป