เลนส์แก้วตาเทียม คืออะไร | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เลนส์แก้วตาเทียม คืออะไร

เลนส์แก้วตาเทียม  คือ วัสดุที่ฝังเข้าไปในลูกตา แทนที่เลนส์ธรรมชาติที่ขุ่นเพื่อให้การมองเห็นเป็นปกติ มีลักษณะเป็นพลาสติกใส เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 มิลลิเมตร ซึ่งจะถูกนำไปใส่ไว้ในดวงตาหลังการผ่าตัดต้อกระจก และจะคงอยู่ในดวงตาอย่างถาวร โดยจะมีขายึด 2 ข้างไว้สำหรับป้องกันการเคลื่อนที่ของเลนส์ภายในดวงตา

เลนส์แก้วตาเทียม (Intra Ocular Lens)

ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม
  ●  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดระยะโฟกัสระยะเดียว (Standard IOL)  เป็นเลนส์แบบธรรมดา มีกำลังการรวมแสงเดียว ช่วยให้สามารถโฟกัสภาพในระยะไกลได้  ส่วนการมองใกล้ต้องอาศัยแว่นอ่านหนังสือช่วย
  ●  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ (Multifocal IOL) เป็น เลนส์แก้วตาเทียมที่มีหลายวง แต่ละวงจะมีกำลังการรวมแสงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อใช้สำหรับมองไกลและใกล้ ได้ แต่ผู้เข้ารับการรักษาอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวพอสมควร
  ●  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแก้ไขสายตาเอียง (Toric IOL) เป็น เลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถแก้ค่าสายตาเอียงในตัว (Toric IOL) ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตาแก้สายตาเอียงหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีสายตา เอียงอยู่เดิม โดยสามารถแก้ไขค่าสายตาเอียงได้ประมาณ 100-200