fbpx NanoLASIK | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia
  • Burmese

NanoLASIK

NanoLASIK® เทคโนโลยีในการทำเลสิกแบบใหม่ล่าสุด ใช้พลังงานต่ำระดับนาโนจูลย์ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะสายตาผิดปกติ

NanoLASIK® คือการรักษาสายตาผิดปกติด้วยการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเราจะทำการแยกชั้นกระจกตาด้วย Femtosecond Laser ซึ่งเครื่องที่เราเลือกใช้จะเป็นรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาให้สามารถปล่อยพลังงาน ได้ในระดับนาโน และมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยในการควบคุมแสงเลเซอร์ขณะยิงให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นและหลังจากแยกชั้นกระจกตาแล้ว จึงใช้  Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตาชั้นใน ตามค่าสายตาที่ได้ออกแบบไว้ แล้วปิดฝากระจกตากลับที่เดิม

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธี NanoLASIK® 

โดยสรุป

ใช้ระยะเวลาผ่าตัดน้อย

- ลดอาการตาแห้งหลังทำการรักษาได้มากขึ้น 

- ใช้พลังงานต่ำ ทำให้หลังการผ่าตัดกระจกตาจะยังคงรูปร่างและมีความแข็งแรง

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายเอียง ยาว NanoLASIK®  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติดังกล่าว 

หมายเหตุ

อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธี NanoLASIK®  - อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับภาวะสายตาของคนไข้ทุกคน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการรักษาและแพทย์จะพิจารณาร่วมกันถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีต่างๆ  พร้อมคำนึงถึงผลการรักษาที่ดีที่สุดของคนไข้เป็นสำคัญ