fbpx Phakic IOL คืออะไร | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

Phakic IOL คืออะไร

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้ เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติ พิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocom patible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวร

Phakic IOL เป็นวิธีการรักษาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากๆ หรือยาวมากๆ หรือมีกระจกตาบางเกินไป จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาสายตาด้วยวิธี PRK หรือ LASIK ได้ หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องทนสวมแว่นตาที่หนาและหนัก แต่ก็ไม่สามารถรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK ได้  Phakic IOL อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision ขอแนะนำ Phakic IOL วิธีการรักษาสายตาที่มีความแม่นยำและปลอดภัยสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติในระดับสูง

คำว่า Phakic หมายถึง ผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการรักษาต้อกระจก โดยยังคงมีเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติอยู่ ซึ่งเลนส์แก้วตานี้มีหน้าที่ช่วยให้สามารถปรับระยะโฟกัสของภาพได้ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งใกล้และไกล ส่วน IOL หรือ Intra-ocular Lens หมายถึงเลนส์แก้วตาเสริม การรักษาสายตาด้วยวิธี Phakic IOL นี้จะเป็นการนำ Intra-ocular Lens หรือเลนส์เสริมใส่เข้าไปในลูกตา โดยที่ยังคงรักษาเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติไว้ในตำแหน่งเดิม ดังนั้น ผู้เข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี Phakic IOL จะยังมีความสามารถในการปรับระยะโฟกัสขณะมองภาพในระยะใกล้ได้

การรักษาด้วยวิธี Phakic IOL เป็นวิธีการรักษาที่รวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องสลายเนื้อเยื่อกระจกตาออกไป ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที และมีระยะพักฟื้นที่รวดเร็ว ผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมองเห็นได้ทันที อย่างไรก็ตามในวันแรกอาจจะยังไม่ชัดเนื่องจากมีการใช้ยาหยอดตา หลังการรักษาอาจรู้สึกไม่สบายตาซึ่งสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวลงได้ด้วยยา แก้ปวด ผู้เข้ารับการรักษาควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อรับกลับไปพักผ่อนที่บ้าน และโดยมากแล้วจะสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้นโดยปกติแล้วการรักษาด้วยวิธี Phakic IOL นั้น แพทย์จะทำการรักษาทีละข้าง ซึ่งการรักษาข้างต่อไป อาจจะทิ้งระยะให้ห่างกันประมาณ 1-4 สัปดาห์

ข้อดีของการรักษาสายตาด้วยวิธี Phakic IOL
- สามารถรักษาสายตาสั้น ยาว และเอียงได้ในระดับที่กว้างกว่า LASIK หรือ PRK
- การรักษาใช้เวลาไม่นาน ไม่รู้สึกเจ็บปวด และสายตาคงที่ได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถแก้ไขกลับให้เหมือนเดิมได้ (Reversible Treatment) โดยการนำเลนส์ออกเท่านั้น
- ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา เพียงแต่ควรไปพบแพทย์ตามกำหนด
- มีความแม่นยำสูง และได้คุณภาพการมองเห็นที่ดี
- ไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อของกระจกตา

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลนส์เสริม ที่ Laser Vision ขอแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการรักษาดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม
1. ผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ แต่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK
2. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้ที่มีสายตาผิดปกติระดับสูงหรือมีภาวะกระจกตาบาง อาจมีค่าสายตาสั้นระหว่าง 300 – 2300 สายตายาวระหว่าง 300 – 1900 หรือสายตาเอียงระหว่าง 100 – 600
4. มีสุขภาพตาสมบูรณ์ และไม่มีโรคทางตาที่มีผลต่อการรักษา เช่น ต้อหิน, ต้อกระจก, จอประสาทตาเสื่อม, เป็นต้น
5. มีความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม

ขั้นตอนก่อนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม
ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์เสียก่อน โดยควรมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตา ดังนี้
     1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
          -  อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
          -  อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
  เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด (ทั้งนี้ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ)
     2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดและสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
     3. หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนการตรวจสภาพตาโดยละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
 • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
 • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
 • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
 • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับชม Multimedia เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม โดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง

ขั้นตอนระหว่างการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) คือ การใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตา เพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทั้งนี้ เลนส์เสริม (Implantable Contact Lens) เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Collamer ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (Biocompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และสามารถคงอยู่ในลูกตาได้อย่างถาวร

ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริมควรเตรียมตัว ดังนี้
 1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
      - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
      - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
  2. งดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ดวงตา
  3. งดฉีดสเปรย์และน้ำหอมทุกชนิด เนื่องจากมีผลต่อการทำงานของเครื่องเลเซอร์
  4. หากเป็นไปได้ กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้าอาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย
  5. ควรมีเพื่อนหรือญาติมาด้วยเพื่อนำท่านกลับบ้าน

ขั้นตอนการรักษาด้วยการวิธีเลนส์เสริม

การรักษาสายตาด้วยวิธเลนส์เสริม นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 2 ขั้นตอน คือ

1. การยิง YAG เลเซอร์ เพื่อเปิดรูขนาดเล็กๆ บริเวณด้านข้างของม่านตา เพื่อเตรียมสภาพตาให้เหมาะสมและป้องกันความดันภายในตา สูงขึ้นภายหลังการใส่เลนส์ ผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับการยิง YAG เลเซอร์ก่อนเข้ารับการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์

2. การเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษา ดังนี้
- เจ้าหน้าที่จะทำการหยอดยาขยายม่านตา และยาชา
- แพทย์จะเปิดช่องเล็กๆ ประมาณ 3 มิลลิเมตรบริเวณขอบของกระจกตา เพื่อเป็นช่องทางในการใส่เลนส์เสริมเข้าไปดวงตา โดยไม่ ต้องมีการเย็บ แผลจะสมานตัวได้อย่างรวดเร็ว เลนส์ที่ถูกใส่เข้าไปจะค่อยๆ คลี่ตัวออกและคงอยู่ในลูกตา โดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- แพทย์จะให้ยาลดความดันลูกตา และนัดมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาในวันรุ่งขึ้น

การรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริมใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที จากนั้นผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้าน ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว แพทย์จะทำการรักษาทีละตา โดยรอให้แผลข้างหนึ่งหายเป็นปกติก่อน จึงจะทำการรักษาในตาอีกข้างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม

 1. ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน
 2. ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่ควรล้างหน้าในช่วงนี้ การทำความสะอาดบริเวณใบหน้า ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดเช็ดหน้าเท่านั้น
 3. งดใช้เครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 4. ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ และควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเวลาออกข้างนอก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและทำให้รู้สึกสบายตา
 5. ควรหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะ เช่น เสื้อยืดคอกลมที่คับๆ เป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพราะอาจกระทบบริเวณดวงตาได้ ขณะสวมใส่หรือถอดออก
 6. หยอดยาและรับประทานยาตามที่ได้รับจากแพทย์อย่างเคร่งครัด
 7. งดว่ายน้ำเป็นเวลา 1 เดือน
 8. มาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

โดยปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน,1 ปี และ 2 ปี (หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป