fbpx RLE การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

RLE การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

Refractive Lens Exchange​ ( RLE ) คืออะไร

สายตายาวตามอายุ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากที่เคยอ่านหนังสือได้ก็กลายเป็นมองเห็นไม่ชัด ต้องยื่นหนังสือให้ไกลจากตัวเองจึงจะเห็น หรือในบางรายที่มีภาวะสายตาสั้น อาจจะต้องถอดแว่นตาออก จึงจะอ่านได้ อาการเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า ดวงตาของคุณกำลังประสบกับภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเพื่อรักษาสายตายาว ตามอายุ หรือ Refractive Lens Exchange (RLE)

สาเหตุและวิธีการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ

สายตายาวตามอายุ เกิดจากการที่เลนส์แก้วตาเริ่มเสื่อมสภาพและแข็งขึ้น ความสามารถในปรับตัวหรือความยืดหยุ่นของเลนส์ลดลง ทำให้ไม่สามารถโฟกัสภาพในระยะใกล้ได้เหมือนเดิม ซึ่งสามารถทำการรักษาได้ด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (Refractive Lens Exchange – RLE)

การ เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาสายตายาวตามอายุ โดยแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด พร้อมกับพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อแนะนำชนิดของเลนส์เทียมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับ บริการมากที่สุด

การรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE) เป็นการรักษาภาวะสายตายาวที่เน้นการแก้ไขปัญหาบริเวณเลนส์แก้วตา โดยแพทย์จะมีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกไป แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้ามาแทนที่ ซึ่งเลนส์แก้วเทียมนี้จะเป็นเลนส์แก้วตาที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาสายตายาว ตามอายุโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ การรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธีนี้ จะแตกต่างจากการทำ LASIK เนื่องจากการทำ LASIK เป็นการรักษาสายตาที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปร่างความโค้งของกระจกตาเพื่อให้ การรวมแสงมาตกที่จอรับภาพพอดี ทำให้มองเห็นภาพแต่จะชัดเจนที่ระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้น

ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษา

1. Multifocal IOL   เป็น เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสาย ตายาวตามอายุ โดยผิวเลนส์ถูกออกแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยี Apodized diffractive หรือ Refractive คล้ายขั้นบันได ลักษณะจะเป็นวง ๆ กระจายจากจุดศูนย์กลาง เพื่อช่วยสร้างความสมดุลย์ของการโฟกัสภาพทั้งในระยะใกล้และไกล หลังการรักษาผู้เข้ารับการรักษาส่วนมากสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ หรือ การขับรถ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา

2. Multifocal Toric IOL  ถือ เป็นเทคโนโลยีใหมล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียม โดยมีคุณสมบัติเหมือนกับเลนส์เทียมชนิด Multifocal IOL แต่จะเพิ่มความพิเศษโดยสามารถใช้ในการรักษาสายตายาวตามอายุ กรณีที่มีสายตาเอียงร่วมด้วยได้

จุดเด่นของเลนส์แก้วตาเทียมที่ Laser Vision เลือกใช้ 

 • เนื้อเลนส์ผลิตจากวัสดุ Acrylic ประเภท Hydrohilic ผสมกับ Hydrophobic ซึ่งสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อตาได้ดี ไม่ทำให้เกิดรอยบนตัวเลนส์ มีความทนทานสูง สามารถชะลอการเกิดภาวะเยื่อหุ้มเลนส์เสื่อม (Posterior Capsule Opacication-PCO) ได้เป็นอย่างดี
 • ผิวเลนส์เป็น Aspheric เพิ่มความคมชัดในทุกสภาวะแสง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
 • ใช้ SMP Technology ในการทำผิวเลนส์ สามารถลดปัญหาการเกิดแสงกระจาย (Glare) ได้
 • เป็นการออกแบบเลนส์แบบ Customized IOLs สามารถเลือกเลนส์ที่มีค่าสายตาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาเฉพาะรายบุคคล
 • สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้สูงสุดถึง 12 Diopters เพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียงผิดปกติในระดับ สูงได้เพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนก่อนการรักษา

 • ก่อนการผ่าตัดผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับการตรวจสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อนว่าสภาพตาเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่
 • หากแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถทำการรักษาภาวะต้อกระจก จะมีการวัดเลนส์ (Intra Ocular Measurement) เพื่อคำนวณว่าผู้เข้ารับการรักษาควรจะเลือกใช้เลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงเท่าไหร่
 • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีสายตาสั้น หรือเอียง จะสามารถเลือกเลนส์ที่มีกำลังการรวมแสงพอดีกับค่าสายตา เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาได้ทันที
 • หากมีอาการแพ้ยาใด ๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ล่วงหน้า
 • ควรมีเพื่อนหรือญาติมารับกลับบ้าน
 • หากวันผ่าตัดมีอาการไม่สบาย จะต้องโทรปรึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนนัดเป็นวันอื่นแทน
 • หากมียาประจำตัวควรนำติดตัวมาให้แพทย์พิจารณาด้วย
 • หยุดการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสำหรับโรคต้อหิน หรือยาในกลุ่มของยาขยายม่านตาหรือหดม่านตา ซึ่งคนไข้บางท่านอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจำผู้ดูแลนั้นก่อน
 • ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไอ หรือเป็นหวัด ควรรักษาหรือควบคุมให้เป็นปกติก่อน

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการรักษา

 • ห้ามไม่ให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
 • ห้ามการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงตา
 • ยาหยอดตาที่แพทย์ให้ไปควรหยอดตา เฉพาะข้างที่ผ่าตัดเท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงโลชั่นหรือการแต่งหน้ารอบๆ ดวงตา
 • ใส่แว่นกันแดดขณะออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น ควันเยอะ
 • อาจมีอาการตาแดง เคืองตา ไม่สบายตา อาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลง และการมองเห็นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
 • หลังผ่าตัด 2 เดือนแรก ห้ามยกของหนัก และห้ามทำงานหนักที่จะกระเทือนถึงตาได้
 • ควรมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์นัด

การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

โดยปกติแล้ว หลังการเข้ารับการรักษาโรคต้อกระจก แพทย์จะนัดท่านมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ คือ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี  (หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากนั้น Laser Vision ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลดวงตาของท่าน ให้มีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป