fbpx Refractive Lenticule Extraction เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

Refractive Lenticule Extraction เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก

Refractive Lenticule Extraction   เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะสายตาผิดปกติ

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธี Refractive Lenticule Extraction  

ใช้ระยะเวลาผ่าตัดน้อย

- ลดอาการตาแห้งหลังทำการรักษาได้มากขึ้น 

- แผลมีขนาดเล็ก ทำให้หลังการผ่าตัดกระจกตาจะยังคงรูปร่างและมีความแข็งแรง

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายเอียง  Refractive Lenticule Extraction เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติดังกล่าว 

 

ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธี Refractive Lenticule Extraction  

 

 

1. ใช้ Laser ที่มีความแม่นยำสูง  เข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนความโค้ง ความหนาของกระจกตา ปรับแต่งเนื้อเยื่อ ภายในกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) โดยไม่มีการแยกชั้นกระจกตา จากนั้นทำการเปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณกระจกตา ขนาดประมาณ 2- 4 มิลลิเมตร

2.  ใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับการนำชิ้นที่ผ่านการปรับแต่งออกทางแผลขนาดเล็กที่ทำการเปิดไว้

3. ทำความสะอาดบริเวณ รอบดวงตา แล้วปิดฝาครอบตา

ขั้นตอนของการรักษาด้วยวิธี Refractive Lenticule Extraction    ลดขั้นตอนในการเปิดและปิดชั้นกระจกตา ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของ Femtosecond Laser ที่มีความแม่นยำสูง  ทำให้ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยลง แผลเล็ก ง่ายต่อการดูแล

หมายเหตุ อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธี Refractive Lenticule Extraction   อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับภาวะสายตาของคนไข้ทุกคน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการรักษาและแพทย์จะพิจารณาร่วมกันถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีต่างๆ  พร้อมคำนึงถึงผลการรักษาที่ดีที่สุดของคนไข้เป็นสำคัญ