fbpx HEALTH CORNER | Laservisionthai

Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

HEALTH CORNER

ผักผลไม้สีเหลือง มีสารที่ชื่อว่า “ลูทีน” (Lutein)... อ่านเพิ่มเติม

Benefits of Cantaloupe for Healthy Eyes "แคนตาลูป" (Cantaloupe) อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน 2,020 ไมโครกรัม 19%... อ่านเพิ่มเติม

จากงานวิจัยได้ค้นพบว่าการเกิดของโรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD) มาจากค่าดัชนีน้ำตาลที่สูงอีกทั้ง Macular... อ่านเพิ่มเติม

ผลโกจิเบอร์รี่ หรือมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Chinese Wolfberry ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทางเภสัชศาสตร์ว่าเป็นพืชในตระกูล... อ่านเพิ่มเติม

มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม

มะละกอ (Papaya) ช่วยการป้องกันภาวะจอประสาทตาเสื่อม  งานวิจัยตีพิมพ์ในต่างประเทศกล่าวว่าการกินผลไม้ 3... อ่านเพิ่มเติม

Pages