fbpx การปฏิบัตตัวหลังทำเลสิก(Lasik Post-Operation)

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

การปฏิบัติตัวหลังทำเลสิก(Lasik Post-Operation)

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)

ภายหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการรักษาสามารถมองเห็นได้ทันที แต่การมองเห็นอาจจะยังไม่คมชัด คล้ายกับการมองผ่านหมอก แพทย์จะปิดฝาครอบตาซึ่งมีรู สามารถมองเห็นผ่านรูฝาครอบตาได้ ทำกิจวัตรประจำวันได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายตาและควรพักผ่อนมากๆ จะช่วยให้การหายของแผลเร็วขึ้น

อาการข้างเคียงที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดในคืนแรก  มีดังนี้

 • อาการเคืองตา (คล้ายมีเม็ดทรายในตา) ตาแดง แสบตา น้ำตาไหลมาก บางรายอาจมีอาการคัดจมูกร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าว ให้นอนหลับพักผ่อนมากๆ ไม่ควรแกะฝาครอบตาออกโดยเด็ดขาด สามารถใช้ผ้า/กระดาษเช็ดหน้าซับน้ำตารอบๆ ฝาครอบตาได้ อาการดังกล่าวนี้จะดีขึ้น หากได้นอนหลับติดต่อกันนานประมาณ 4-6 ชั่วโมง
 • อาการปวดตา พบได้น้อย สามารถบรรเทาได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง แพทย์จะนัดมาตรวจตาในวันรุ่งขึ้น เพื่อติดตามผลการรักษา

หลังจากเปิดตา ถึง 1 สัปดาห์

 • หยอดยาในตาข้างที่ได้รับการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด
 • ระมัดระวังไม่ให้น้ำ หรือฝุ่นเข้าตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำความสะอาดใบหน้าโดยใช้ผ้าชุบน้ำบีบให้หมาดเช็ดหน้าแทนการล้างหน้า สระผมที่ร้านทำผม หรือให้ผู้อื่นสระให้โดยไม่ให้น้ำเข้าตา
 • ห้ามขยี้ตา ปิดฝาครอบตาก่อนนอนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาขณะนอนหลับ
 • งดการแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตา เพื่อปัองกันการระคายเคืองต่อดวงตา
 • สวมแว่นตากันแดด เมื่ออยู่ในที่มีแสงจ้า หรือมีลมแรง จะช่วยลดอาการสู้แสงจ้าไม่สบายตาและป้องกัน อาการตาแห้ง
 • การมองเห็นอาจจะไม่คงที่ บางวันชัด บางวันด้อยลง ซึ่งเป็นอาการปกติ เนื่องจากแผลยังไม่หายดี สามารถใช้สายตาได้ หากมีอาการเมื่อยตา ล้าตา ให้หยุดพักสายตาเป็นระยะๆ และอาจต้องใช้เวลาใน การปรับตัวประมาณ 1-4 สัปดาห์ ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล
 • การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาที่มีเหงื่อออก ควรงดก่อนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ งดว่ายน้ำ 2 สัปดาห์ และงดดำน้ำ 1 เดือน หลังการผ่าตัด