fbpx ทำอย่างไรให้เห็นชัด | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ทำอย่างไรให้เห็นชัด

ปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลให้คุณมองเห็น “ ชัด” หรือ “ ไม่ชัด” คือ ลำแสงที่ผ่านเข้าสู่ลูกตา ความโค้งส่วนหน้าของลูกตา ความยาวของลูกตา ด้วยมันสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์ การผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสำแสงที่ผ่านเข้าสู่ลูกตาให้พอดีกับความโค้งและขนาดของตาจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป แว่นตาและ คอนแทคเเลนส์ หรือแม้แต่วิธีการรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ได้ถูกคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาได้กลับมามองโลกอันสดใสใบนี้อย่างชัดเจนอีกครั้ง

แว่นสายตา (Spectacles) 
เป็นเวลาหลายร้อยศตวรรษแล้ว ที่มนุษย์รู้จักผลิตแว่นตาขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวมกำลังแสงให้ได้พอดี เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา การลดการรวมแสงสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นและการเพิ่มการรวมแสงสำหรับผู้ที่มีสายตายาว จะส่งผลให้การรวมแสงตกลงที่จุดรับภาพพอดีเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน แว่นตาถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ความไม่สะดวกในการเล่นกีฬา การประกอบอาชีพบางอย่าง หรือ การก่อให้เกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพ

คอนแทคเลนส์ (Contact Lenses) 
ต่อมา คอนแทคเลนส์ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แม้จะมีกรอบการมองเห็นที่กว้างกว่าแว่นตาแต่ก็มีปัญหาในเรื่องการรักษาความสะอาด เนื่องจากหากดูแลไม่ดีพอ อาจทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ นอกจากนี้ ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้ เนื่องจากการแพ้เลนส์ หรือน้ำยาล้างเลนส์ และสำหรับผู้มีสายตาเอียงมาก ๆ การใช้คอนแทคเลนส์ก็ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้

การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive Surgery) 
นักวิจัยได้พยายามเป็นเวลาหลายสิบปี เพื่อคิดค้นวิธีการรักษาสายตาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการกรีดตา (Radial Keratotomy หรือ RK) แต่วิธีนี้ก็ยังให้ผลการรักษาที่จำกัด ในที่สุดการถือกำเนิดของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ก็ช่วยให้การรักษาสายตามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เอ็กไซเมอร์เลเซอร์นี้จะทำการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา ด้วยวิธี Photorefractive Keratectomy (PRK) และวิธี Laser In-situ Keratomileusis (LASIK) ซึ่งเป็นวิธีที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีความแม่นยำที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) ในผู้ที่มีระดับความผิดปกติของสายตาสูงจนไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธี PRK หรือ LASIK