fbpx สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโรคตา | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia
 • Burmese

สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโรคตา

ดวงตา เป็นอวัยวะเสี่ยงต่อการติดชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากน้ำที่ไม่สะอาด น้ำสงกรานต์ที่เล่นกันอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส
หรือแม้กระทั่งเชื้อรา ที่สามารถติดมากับน้ำได้ การสังเกตุก่อนเล่นน้ำควรสังเกตุว่าน้ำที่นำมาเล่นมีการปนเปื้อนของฝุ่น หิน ดิน ทราย หรือคราบสกปรกหรือไม่


โรคตาที่อาจเกิดขึ้นได้จากน้ำไม่สะอาด และมีสารปนเปื้อน

 • เยื่อบุตาอักเสบ   อาการ ตาแดง คันตา มีขี้ตา น้ำตามาก เกิดการอักเสบบริเวณตาขาว  สาเหตุเกิดจากการแพ้ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จากสารเคมี
   
 • การถลอกของกระจกตา หรือแผลที่กระจกตา  กระจกตาหรือตาดำเป็นส่วนผิวของตาที่มีความใส การถลอกจะเกิดขึ้นเมื่อถูกวัตถุไปขูดที่ผิวของตาดำ
  จากของกระเด็นเข้าตา หรือจากการใช้คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี ถ้าเป็นมากจะเกิดการติดเชื้อและทำให้เกิดแผลที่ตาดำได้
   
 • ตากุ้งยิง เกิดจาก การอักเสบของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตา ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถระบายไขมันออกมาได้โดยผ่านทางรูระบายเล็กๆใกล้ๆขนตา
  แต่หากมีการอุดตัน เช่น จากฝุ่น ก็อาจทำให้เกิดการอุดตันเป็นก้อนบริเวณเปลือกตา
   
 • ตาแดง อาการตาขาวบวมแดง มีขี้ตามาก ระคายเคืองตา คันหรือเจ็บตา ปวดตา สู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหลมาก  ถ้าน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
  แนะนำให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาล้างตาเบื้องต้น สังเกตุอาการหลังจากนั้นว่า มีอาการดีขึ้นหรือไม่ หากไม่ดีขึ้นใน 1-2 วันควรรีบพบแพทย์

ข้อควรระวังเมื่อเล่นสงกรานต์

 1. ก่อนเล่นน้ำควรสังเกตุว่าน้ำที่นำมาเล่น สะอาดเพียงพอหรือไม่ ระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าตาโดยตรง
   
 2. กรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ไม่ควรขยี้ตาเพราะอาจทำให้กระจกตาถลอกได้  ควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด
   
 3. กรณีสังเกตุว่ามีสารปนเปื้อนมากับน้ำทำให้แสบตา เคืองตา คันตา ควรล้างน้ำสะอาดด้วยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านเข้าตา
  หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการอย่างทันท่วงที
   
 4. สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำหรือหากจำเป็นควรใส่แบบรายวัน  ป้องกันการติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์ได้
   
 5. หลังการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกครั้ง ทำความสะอาดดวงตา แลให้สังเกตุว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาหรือไม่ หากรู้สึกมีอาการเคืองตา
  ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากอาการเคืองตาไม่ดีขึ้น ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจดูต่อไป

หากมีข้อสงสัย : คุยกับทีมแพทย์เลสิก ศูนย์เลสิค เลเซอร์วิชั่น
LASIK Laservision International LASIK Center