เลนส์แก้วตาเทียม(IOL) | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เลนส์แก้วตาเทียม(IOL)

      การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาบริเวณเลนส์แก้วตา ซึ่งมีหน้าที่ช่วยโฟกัสการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นในระยะใกล้ โดยมักพบความผิดปกติในกลุ่มคนที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไป โดยความสามารถในการปรับของเลนส์ส่วนนี้จะลดลง ทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ ที่เรียกว่า “สายตายาวตามอายุ” หรือในกลุ่มคนที่มีอายุ 60-70 ปีขึ้นไป เลนส์แก้วตาก็จะขุ่นหรือแข็ง ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า “ต้อกระจก”

ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษา
   1. Monofocal IOL เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมาตราฐานหรือโฟกัสระยะเดียว เลนส์ชนิดนี้จะช่วยในการมอง ไกลที่ชัดเจน แต่ต้องอาศัยแว่นสายตาช่วยในการมองใกล้

   2. Multifocal IOL เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสายตาของผู้มีภาวะสายตายาวตามอายุ โดยผิวเลนส์ถูกออกแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยี Apodized diffractive หรือ Refractive คล้ายขั้นบันไดเป็นวงๆตรงกลาง เพื่อช่วยสร้างความสมดุลของการโฟกัสภาพในระยะใกล้และไกล พบว่า 80% ของผู้ใช้เลนส์ชนิดนี้ สามารถทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ หรือการขับรถได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา

   3. Toric IOL เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแก้ไขสายตาเอียง ภาวะสายตาเอียงโดยมากมีสาเหตุจากความโค้งของกระจก ตาที่ไม่สมดุล เลนส์แก้วตาเทียมชนิด Toric ออกแบบให้มีความโค้งทางด้านหลังเลนส์ไม่เท่ากันในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อชดเชยความโค้งของกระจกตาที่ไม่เท่ากัน ทำให้มองเห็นระยะไกลได้ชัดเจนขึ้น แต่ยังต้องพึ่งพาแว่นสายตาเพื่อการมองระยะใกล้

   4. Multifocal Toric นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียม ที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขภาวะสายตาเอียง พร้อมกับปรับภาพชัดได้หลายระยะอยู่ในเลนส์เดียวกัน ช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นในระยะใกล้และไกลชัดเจนขึ้น และแก้ไขสายตาเอียงให้ลดลง อีกทั้งยังช่วยแก้ไขการเกิดโรคต้อกระจกสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มของภาวะโรคต้อกระจกอีกด้วย 

      การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสายตาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จักษุแพทย์จะทำการตรวจประเมินสภาพตาและพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อเลือกเลนส์ ชนิดที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด จากภาวะสายตาผิดปกติบริเวณเลนส์แก้วตา ทางจักษุแพทย์จะทำรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วเดิมหรือเลนส์แก้วตาที่เสื่อมสภาพออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดใหม่แทนที่ ในขณะที่การทำ เลสิค หรือ เลสิก LASIK เป็นการรักษาสายตาที่เน้นการเปลี่ยนรูปร่างของชั้นกระจกตาเพื่อรวมแสงให้มาตกลงที่จอประสาทตาพอดี ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น