เลสิก กับการตั้งครรภ์

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เลสิก กับการตั้งครรภ์

เลสิก กับการตั้งครรภ์

ถาม: ทำ เลสิก (Lasik) ไปแล้วระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถตั้งครรภ์ได้?

ตอบ:หลังการทำ LASIK ไปแล้วสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้เลย การทำ LASIK ไม่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์หลังทำคะ 


ถาม:ในขณะที่ตั้งครรภ์สามารถทำ LASIK ได้หรือไม่?

ตอบ:สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์และต้องการทำ LASIK นั้นในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้ทำ LASIK เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน จะทำให้ค่าสายตาที่วัดได้ไม่แม่นยำค่ะ


 
ถาม:หลังการตั้งครรภ์แล้วจะสามารถทำ LASIK ได้เมื่อไหร่?

ตอบ:โดยปกติแล้วหลังการคลอดบุตร จะสามารถทำ LASIK ได้ก็ต่อเมื่อประจำเดือนมาปกติแล้ว โดยส่วนมากหลังประจำเดือนมาแล้ว ฮอร์โมนเริ่มคงที่ โดยประมาณ 3 ถึง 6 เดือนหลังการคลอดคะ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องเข้ามาตรวจปรึกษาแพทย์ก่อน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง เพราะในบางรายก็สามารถที่จะทำได้เลย แต่บางรายก็อาจจะยังไม่เหมาะแก่การทำในช่วงเวลานั้นๆ คะ