แว่นกันแดด(Sunglasses) | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

แว่นกันแดด(Sunglasses)

แว่นกันแดด ไม่ใช่แค่ตามกระแสแฟชั่นเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องดวงตาของเราจากแสงแดด และรังสี UV ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะรู้ถึงอันตรายจากแสงแดดที่ทำร้ายผิว แต่รู้หรือไม่ว่า แสงแดดและรังสี UV เป็นอันตรายต่อดวงตาด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกซื้อแว่นกันแดดที่ดีมีคุณภาพ ถือว่ามีความสำคัญอยู่ไม่น้อย ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อครั้งต่อไปควรพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐานของแว่นกันแดดก่อนตัดสินใจ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนพิจารณาเลือกซื้อแว่นกันแดด ประกอบด้วย

1. ความสามารถในการป้องกันหรือดูดซับรังสีอุลตร้าไวโอเลต หรือ UV
              รังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือรังสี UV เป็นรังสีที่มองไม่เห็นประกอบด้วยรังสี UVA, UVB และUVC ซึ่งแตกต่างกันไปตามความยาวคลื่น ที่มีในแสงแดดจะประกอบด้วยรังสี UVA 90% และUVB 10% ส่วน UVC จะถูกกั้นด้วยบรรยากาศชั้นโอโซน ทำให้ไม่ผ่านมาถึงผิวโลก
             นอกจากนี้ยังมีในแสงที่มาจากงานอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น แสงที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก โคมไฟฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น รังสี UVนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคตาหลายอย่าง เช่น ต้อลม,ต้อเนื้อ, กระจกตาอักเสบ,ต้อกระจก (Cataract) และโรคจอประสาทตาเสื่อม ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงจากแสงอุลตร้าไวโอเลตโดยเฉพาะในแสงแดดซึ่งต้องเจอในชีวิตประจำวันโดยการสวมแว่นตากันแดดป้องกัน
ตามมาตรฐานของแว่นตากันแดด วัสดุที่ใช้ทำเลนส์จะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันรังสี UVB ได้อย่างน้อย 70% และรังสี UVA ได้อย่างน้อย 60% สำหรับวัสดุที่นำมาใช้ทำเลนส์แว่นตากันแดดมีด้วยกันหลายชนิด เช่น วัสดุประเภท polycarbonate มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ 99 % ส่วนวัสดุที่เป็นพลาสติก(CR-39) และกระจกจะมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV เพิ่มขึ้นได้โดยการเคลือบสารเคมีลงบนผิววัสดุ

2.สีเลนส์แว่นตากันแดด
การเลือกสีของเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรืองานที่ทำของแต่ละบุคคล มีส่วนช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น

  1. สีเทา(gray) , สีเขียวอมเทา  ลดความเข้มของแสง โดยไม่ทำให้สีของวัตถุผิดเพี้ยน
  2. สีน้ำตาล(brown) ช่วยเพิ่มความสามารถการมองแยกแยะรายละเอียดของวัตถุในที่สว่างได้ดีมาก(very high contrast) เหมาะสำหรับเมื่อต้องการมองแยกวัตถุต่างๆได้ชัดเจน แต่จะทำให้สีของวัตถุเพี้ยนไป
  3. สีอำพัน(amber) ช่วยให้มองเห็นวัตถุในระยะไกลได้ดีขึ้น ป้องกันแสงสีฟ้า(blue light) ที่เป็นอันตรายต่อจอประสาทตา เหมาะสำหรับนักบิน คนขับเรือ นักยิงปืน นักสกี
  4. สีเหลือง(yellow) ช่วยให้มองแยกรายละเอียดของวัตถุ(contrast)ได้ดีขึ้น แต่ทำให้สีของวัตถุดูกระด้าง
  5. สีชมพู(pink), สีแดง(red) เหมาะสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อตาล้าจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ก็ทำให้สีเพี้ยนไปด้วย
  6. สีแดงชาด(vermillion) ช่วยให้มองแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจากวัตถุอื่นๆได้ดี แต่ทำให้วัตถุมีสีผิดเพี้ยนมากที่สุด
  7. สีฟ้า(blue) ช่วยให้มองเห็นวัตถุที่มีสีขาวเช่น หิมะ ได้ดี แต่ก็ทำให้สีอื่นเพี้ยน

วิธีการเลือกซื้อแว่นกันแดด
•    ตรวจสอบที่คุณสมบัติของแว่นกันแดดมองหาป้ายรับรองที่ติดมากับแว่นกันแดดที่บอกไว้ว่าสามารถป้องกัน UV ได้ 99 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์*
•    เลือกแว่นกันแดดที่สวมใส่ได้พอดี เพื่อให้การกรองแสง UV และปกป้องรังสี UV มีประสิทธิภาพมากขึ้น
•    เลือกแว่นกันแดดที่มีพื้นที่เลนส์แว่นกันแดดมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการปกป้องดวงตาจากแสงสว่างที่จะผ่านเข้ามาได้
•    แว่นกันแดดมักจะมีราคาสูงกว่า สะท้อนให้เห็นถึงแฟชั่นหรือความทนทานไม่ใช่คุณภาพของการปกป้องกันรังสียูวี
•    แว่นกันแดดที่มีสีเข้ม ไม่ใช่จะให้การปกป้องดวงตาได้ดีกว่า แว่นกันแดดที่ดีขึ้นอยู่กับสารปกป้อง UV ที่เคลือบอยู่บนเลนส์เป็นหลัก ไม่ใช่สีของเลนส์
•    คอนแทคเลนส์ที่ปกป้องแสง UV ไม่สามารถใช้ทดแทนแว่นกันแดดได้

            *ในทางปฏิบัติ ป้ายที่เขียนว่า “block UV” นั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่าป้องกันรังสี UV ได้เท่าใด สำหรับป้ายที่เขียนว่า “UV protection up to 400 nm” หมายความว่า สามารถป้องกันรังสี UV ได้ 100% ดังนั้นจึงควรเลือกใช้แว่นตากันแดดที่มีการรับรองว่าสามารถป้องกันรังสี UV ได้ 99-100%

             สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพตาโดยละเอียดเพื่อทำเลสิค LASIK นั้น จะมีขั้นตอนการหยอดยาขยายม่านตา เพื่อดูโรคตาต่างๆ โดยละเอียด ดังนั้นหลังการตรวจ จะทำให้ตาสู้แสงไม่ได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่แจ้งการเตรียมตัวก่อนเข้าเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด แนะนำให้นำแว่นกันแดดมาด้วยในวันตรวจ