19 เมษายน 2566

แสงกระจาย

แสงกระจาย เป็นลักษณะของแสงที่เกิดการกระจายของจุดกำเนิดแสง แยกเป็นแฉกๆ หรือเป็นวงรอบ โดยมักจะเกิดในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมืด แสงกระจายจะไม่เกิดเมื่อแสงสว่างรอบตัวมีมาก การเกิดแสงกระจายในตอนกลางคืน จะพบได้มากในคนที่ภาวะสายตาสั้น ที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา สำหรับผู้ที่เกิดภาวะแสงกระจาย จนรบกวนการมองเห็นในสภาพแวดล้อมมืด อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องขับรถในยามค่ำคืน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับรถในเวลากลาวคืน หรืออาจใช้แว่นตัดแสงกระจาย หรือการหยอดยาหดม่านตา เพื่อช่วยให้ภาวะแสงกระจายดีขึ้น

** การมองเห็นแสงกระจายในที่สว่างจ้า และมีอาการตามัว นั่นหมายถึงเริ่มมีภาวะต้อกระจกได้ ควรรีบเข้าปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง

มุมสุขภาพสายตา