6 เมษายน 2566

รู้จักกับความดันลูกตา (Intraocular Pressure)

ความดันตา หมายถึง ความดันของของเหลวภายในลูกตา มีหน่วยการวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท เป็นค่าความดันที่เกิดจากสมดุลระหว่างการสร้างน้ำภายในลูกตาและการระบายน้ำในลูกตา

จะรู้ได้อย่างไรว่าความดันลูกตาของเราปกติหรือไม่ ก่อนอื่นก็ต้องได้รับการตรวจวัดความดันภายในลูกตาโดยการใช้เครื่องมือเป่าลมที่กระจกตา เพื่อดูการไหลเวียนของน้ำในลูกตา ซึ่งสามารถเข้ารับการตรวจวัดได้ที่ คลีนิคจักษุแพทย์ หรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน

ความดันลูกตา คือ อัตราการสร้างของเหลวที่สมดุลพอดีกับอัตราการไหลออก ทำให้ระดับความดันภายในลูกตาปกติ ความดันลูกตาค่าปกติจะอยู่ที่ 12-20 มิลลิเมตรปรอท ถ้าสูงเกินกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าผิดปกติ

Eye Anatomy

ถ้าอัตราการสร้างของเหลวกับอัตราการไหลออกไม่สมดุลกัน ก็จะทำให้ระดับความดันลูกตาผิดปกติ หรือ ที่เรียกว่า “ความดันลูกตาสูง” ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นต้อหินได้

โครงสร้างภายในลูกตาจะมีส่วนที่เรียกว่า ช่องด้านหน้าของลูกตา(Anterior Chamber) ซึ่งมีตำแหน่งอยู่หลังกระจกตา(Cornea) แต่อยู่หน้าม่านตา(Iris) ภายในช่องนี้จะมีของเหลวลักษณะใสที่เรียกว่า น้ำเลี้ยงลูกตา(Aqueous humor) บรรจุอยู่เต็ม ซึ่งจะไหลเวียนเข้าไปในช่องด้านหน้าลูกตา แล้วระบายออกนอกลูกตาโดยผ่านมุมแคบๆที่อยู่ระหว่างม่านตากับกระจกตาดำ เข้าไปในตะแกรงระบายเล็กๆ เพื่อเข้าสู่หลอดเลือดดำที่อยู่นอกลูกตา ของเหลวนี้จะทำหน้าที่ ออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง

มุมสุขภาพสายตา