Loading...

   ใหม่ล่าสุด

 

    รับสิทธิพิเศษสำหรับ NanoRelex

    เฉพาะเดือนเมษายนนี้ คลิกที่นี่

 

 

"Best Vision,
      Best Version"

ศูนย์รักษาสายตาชั้นนำของประเทศไทย เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมการรักษาทุกรูปแบบ ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

NanoRelex หรือ NanoLASIK

การรักษาแบบไหนดีกว่ากัน

เลือกการรักษาที่เหมาะสมกับคุณได้ที่นี่

โปรแกรมการรักษาสายตา

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ที่ผ่านมา ศูนย์เลเซอร์วิชั่นได้ให้การรักษาผู้ที่มีสายตาผิดปกติไปแล้วมากกว่า 90,000 ตา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับอย่างมากในการเป็นศูนย์รักษาสายตาอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย
RLE
RLERefracetive Lens Exchange การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อรักษาสายตายาวตามอายุ

สายตายาวตามอายุ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากที่เคยอ่านหนังสือได้ก็กลายเป็นมองเห็นไม่ชัด ต้องยื่นหนังสือให้ไกลจากตัวเองจึงจะเห็น หรือในบางรายที่มีภาวะสายตาสั้น อาจจะต้องถอดแว่นตาออกจึงจะอ่านได้ อาการเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าดวงตาของคุณกำลังประสบกับภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม หรือ Refractive Lens Exchange (RLE) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาสายตายาวตามอายุ โดยแพทย์จะทำการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียด พร้อมกับพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อแนะนำชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด

การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

การรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE) เป็นการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุที่เน้นการแก้ไขปัญหาบริเวณเลนส์แก้วตา โดยแพทย์จะทำการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกไป แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้ามาแทนที่ ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมนั้นจะเป็นเลนส์  แก้วตาเทียมที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุโดยเฉพาะ จะแตกต่างจากการทำ LASIK เนื่องจากการทำ LASIK เป็นการรักษาสายตาที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปร่างความโค้งของกระจกตา เพื่อให้การรวมแสงมาตกที่จอรับภาพพอดี ทำให้มองเห็นภาพจะชัดเจนที่ระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้น

การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม
ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษา
  1. Monofocal IOL เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมาตรฐาน หรือโฟกัสระยะเดียว เลนส์ชนิดนี้จะช่วยในการมองระยะไกล ที่ชัดเจน แต่ต้องอาศัยแว่นสายตา ช่วยในการมองระยะใกล้ เช่น การอ่านหนังสือ
  2. Multifocal IOL เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสายตาของผู้มีภาวะสายตายาวตามอายุ โดยผิวเลนส์ถูกออกแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยี Apodized diffractive หรือ Refractive คล้ายขั้นบันได เป็นวงๆตรงกลาง
  3. Toric IOL เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแก้ไขสายตาเอียง โดยมากภาวะสายตาเอียง มีสาเหตุจากความโค้งของกระจกตาที่ไม่สมดุล เลนส์แก้วตาเทียมชนิดToric ออกแบบให้มีความโค้งทางด้านหลังเลนส์ไม่เท่ากันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  4. Multifocal Toric เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถแก้ไขภาวะสายตายาวตามอายุร่วมกับภาวะสายตาเอียง ด้วยประสิทธิภาพของเลนส์ที่สามารถปรับภาพชัดได้หลายระยะอยู่ในเลนเดียวกัน
ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการรักษา
จุดเด่นของเลนส์แก้วตาเทียมที่ Laser Vision เลือกใช้
  1. เนื้อเลนส์ผลิตจากวัสดุ Acrylic ประเภท Hydrohilic ผสมกับ Hydrophobic ซึ่งสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อตาได้ดี ไม่ทำให้เกิดรอยบนตัวเลนส์ มีความทนทานสูง สามารถชะลอการเกิดภาวะเยื่อหุ้มเลนส์เสื่อม (Posterior Capsule Opacication-PCO) ได้เป็นอย่างดี
  2. ผิวเลนส์เป็น Aspheric เพิ่มความคมชัดในทุกสภาวะแสง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
  3. ใช้ SMP Technology ในการทำผิวเลนส์สามารถลดปัญหาการเกิดแสงกระจาย (Glare) ได้
  4. เป็นการออกแบบเลนส์แบบ Customized IOLs สามารถเลือกเลนส์ที่มีค่าสายตา เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาเฉพาะรายบุคคล
  5. สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้สูงสุดถึง 12 Diopters เพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียงผิดปกติในระดับสูงได้เพิ่มมากขึ้น
จุดเด่นของเลนส์แก้วตาเทียมที่ Laser Vision เลือกใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษา


ที่อยู่
Laser Vision International LASIK Center

49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น ซ.รัชดาภิเษก 48 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางติดต่อ
Line